Jiří Šimek

BIOGRAFIE:

 • doc. , MUDr., CSc.
 • Absolvent FVL UK Praha
 • Atestace z vnitřního lékařství a psychiatrie
 • 1975-1985 – Výzkumný ústav psychiatrický – odborné zaměření na psychoterapii a psychosomatiku
 • Od roku 1990 se věnuje lékařské etice
 • Od roku 2006 působí jako docent na ZSF JU v Českých Budějovicích, kde je jeho hlavním odborným zaměřením etika ve vztahu k zdravotnickým a sociálním oborům

Pokračovat ve čtení

Renata Vytejčková

BIOGRAFIE:

 • *1981 v Kladně
 • 2002 – SZŠ Beroun – Všeobecná sestra
 • 2005 – 3. LF UK v Praze – Všeobecná sestra, titul Bc.
 • 2007 – 1. LF UK v Praze – Učitelství zdravotnických předmětů, titul Mgr.
 • 2011 – 2013 Certifikovaný kurz v prevenci a kontrole infekcí ve zdravotnických zařízeních
 • Od r. 2012 práce z oblasti historie ošetřovatelství pod metodickým vedením Ústavu dějin lékařství 1. LF UK v Praze
 • 2002 – 2006 Nemocnice Beroun – sestra u lůžka
 • 2006 – 2011 Ústřední vojenská nemocnice v Praze – sestra u lůžka – standardní oddělení, JIP
 • Od r. 2005 – působení v ošetřovatelském školství na úrovni SZŠ, VZŠ, VŠ
 • Od r. 2007 – odborná asistentka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK v Praze
 • Zahraniční stáže – Nizozemsko – dlouhodobá péče; Portugalsko, Belgie, Švédsko – pedagogické stáže
 • Autorka série učebnic ošetřovatelských postupů

Pokračovat ve čtení

Jindřich Štreit

BIOGRAFIE: 

 • Absolvent Pedagogické fakulty UP v Olomouci
 • Ředitel školy v Sovinci, později v Jiříkově
 • Politické problémy, zaměstnanec Státního statku
 • Vysokoškolský pedagog FAMU Praha, VŠVU Bratislava
 • Vysokoškolský pedagog Slezské univerzity v Opavě, ITF
 • Docentura FAMU Praha
 • Profesura VŠUP Praha
 • h. c. VŠVU v Bratislavě
 • Člen Vědeckých rad UP Olomouc, PF UP Olomouc, SU Opava, SU FPF Opava
 • Člen senátu SU FPF v Opavě
 • Více než 1300 samostatných výstav po celém světě
 • Vydání 35 knih a mnoha katalogů
 • Zastoupení v mnoha galeriích v ČR i ve světě

Pokračovat ve čtení

Jan Pirk

BIOGRAFIE: 

 • prof., MUDr., DrSc.
 • * 20. 4. 1948 v Praze
 • Po absolvování LF UK v Praze – sekundární lékař v nemocnici v Nymburce
 • Od roku 1974 – klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM
 • 1983 – 84 – USA – New Orleans – oddělení srdeční chirurgie
 • 1990 – 91 – Dánsko – Odense – oddělení srdeční chirurgie
 • 1991 – 2017 – přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM
 • Od roku 1995 – přednosta kardiocentra IKEM
 • Člen řady českých a mezinárodních odborných a vědeckých společností
 • Zájmy – sport, divadlo, rodina

Pokračovat ve čtení

Martin Hemelík

BIOGRAFIE:

 • * 2. 1. 1957 v Praze
 • 1976 – absolvoval studium na gymnáziu
 • 1981 – absolvoval FF UK v Praze – titul PhDr.
 • 1990 – ČVUT v Praze – udělena vědecká hodnost CSc.
 • 1995 – FF UP v Olomouci – udělen titul docent v oboru dějiny filozofie
 • 1983 – 2007 – působil jako odborný asistent a později jako docent na VŠE v Praze
 • 2007 – 2010 – působil jako gymnaziální profesor
 • 2010 – 2014 – působil jako prorektor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě
 • 2015 – dosud – působí jako docent na III. LF UK v Praze

Pokračovat ve čtení

Eva Procházková

BIOGRAFIE: 

 • Specialistka v oboru péče o klienty trpící demencí
 • Od roku 2004 studovala Psychobiografický model Erwina Böhma – v současné době disponuje mezinárodní akreditací lektora v oblasti Psychobiografického modelu
 • Zasloužila se o založení Institutu Erwina Böhma v ČR
 • Téma biografie a jejího uplatnění v plánech péče a přímé péči přednáší v NCO NZO v Brně a vzdělávacím centru Červeného kříže ve Vídni
 • Podílí se na vědeckovýzkumných pracích Evropské sítě pro vědu a výzkum psychobiografické péče (ENPP)
 • Je členkou komise pro udělování ceny E. Böhma za inovativní přístup v péči za spolupráce odborného časopisu LAZARUS v Rakousku
 • Svou přednáškovou, pedagogickou a publikační činnost stále obohacuje o poznatky z přímé praxe a spoluprací s profesorem Erwinem Böhmem
 • Je autorkou knihy „Práce s biografií a plány péče“
 • V roce 2016 obdržela ocenění Osobnost roku v sociálních službách a Cenu kvality v sociální péči

Pokračovat ve čtení

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.