Jan Pirk

BIOGRAFIE: 

  • prof., MUDr., DrSc.
  • * 20. 4. 1948 v Praze
  • Po absolvování LF UK v Praze – sekundární lékař v nemocnici v Nymburce
  • Od roku 1974 – klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM
  • 1983 – 84 – USA – New Orleans – oddělení srdeční chirurgie
  • 1990 – 91 – Dánsko – Odense – oddělení srdeční chirurgie
  • 1991 – 2017 – přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM
  • Od roku 1995 – přednosta kardiocentra IKEM
  • Člen řady českých a mezinárodních odborných a vědeckých společností
  • Zájmy – sport, divadlo, rodina

 

OTÁZKY:

Jaký je Váš názor na ošetřovatelství a jak vidíte jeho budoucnost?

Řešení ošetřovatelství je typickým příkladem nedůslednosti českého porevolučního klasu. Zhlédli jsme se ve Spojených státech a nařídili nám podle tamního vzoru mít vysokoškolské vzdělání. Ale dovolte mi, abych Vám uvedl příklad z mé praxe, když jsem pracoval ve Spojených státech, ve špičkové nemocnici v New Orleans. Měli jsme zhruba 30-lůžková oddělení a na nich pracovali dvě, slovy DVĚ sestry s vysokoškolským vzděláním a větší množství, myslím kolem 10 – 15 ošetřovatelek na každou směnu. Ošetřovatelky byly se středoškolským vzděláním. Tyto dvě sestry neměly na starosti nic jiného, než dávat pacientovi léky a kontrolovat jeho zdravotní stav a podobné věci, jako měření bilance tekutin, měření teploty, či převlékání postelí samozřejmě dělaly ošetřovatelky. Ale naše společnost po nás chce vysokoškolské vzdělání, ale na druhou stranu není schopna zajistit dostatečné množství ošetřovatelek, které by vás odbřemenily od práce, která je pro vás nedůstojná. Budoucnost vidím jedině v tom, co jsem řekl v předchozí otázce.

 

Jak byste charakterizoval současné postavení sester v ČR a jaké by podle Vás mělo být do budoucna?

Postavení sester v České republice jako celku nemůžu hodnotit. Mohu říci, že u nás, tj. na Kardiochirurgické klinice v IKEM jsme si sester vždy velice vážili, považovali jsme je za partnery práce lékařů na jedné straně, ale na druhou stranu jsme jim dávali důvěru a zodpovědnost, aby mohly vykonávat řadu činností, které jinde dělají lékaři. A sestry ta práce velice baví. Ty, které tak nechtějí pracovat, odcházejí. Snažíme se jim vytvořit ty nejlepší pracovní podmínky, protože jsme si vědomi, že bez dobrých sester se špičková medicína dělat nedá.

 

Jaký je Váš názor na vzdělávání sester?

Můj názor je takový, že jak jsem již řekl v otázce č. 1, když chceme pro vás vysokoškolské vzdělání, musíme ale zajistit dostatek středoškolsky vzdělaných ošetřovatelek, nikoliv sester s diplomem, které budou dělat ty práce, které v současné době musíte dělat vy.

 

V září 2016 vznikl SVVS, jak tento počin vnímáte?

Vznik SVVS považuji za rozumný. Může se vás zastat v tom, aby konečně naše společnost přestala hledět na zdravotnictví jako na bezplatnou službu.

 

Jak vnímáte zajišťování ošetřovatelské péče čtyřmi kategoriemi zdravotnických pracovníků (všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, sanitář)?

Myslím si, že jsem na tuto otázku odpověděl už v předchozích blocích. Je to správné, protože všeobecná sestra s vysokoškolským vzděláním má mít patřičné finanční ohodnocení a mělo by jich být potřeba daleko méně, kdyby bylo dostatek těch dalších tří kategorií.

 

Chcete něco dodat?

Chtěl bych vás tímto všechny pozdravit a hlavně vám moc a moc poděkovat za práci, kterou pomáháte nám lékařům při péči o zdraví našich pacientů.

 

AUTOR SOUHLASÍ SE ZVEŘEJNĚNÍM MEDAILONKU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SVVS

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.