Volby 2017

V rámci zasedání pléna byli plénem SVVS na rok 2017/2020 zvoleni:

 

do funkce prezidenta prezidia 

Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D.

 

do funkce viceprezidentů prezidia

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Mgr. Libuše Winklerová

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

Mgr. Daniela Bartoníčková

 

do funkce zástupců kontrolní komise

Mgr. Kristýna Toumová

PhDr. Radka Pokojová

Mgr. David Kimmer

 

do funkce zástupců disciplinární komise

prof. PhDr. Valérie Tothová, Ph.D.

Mgr. Bc. Světluše Chabrová

PhDr. Alena Pistulková

 

V Českých Budějovicích, dne 12.9.2017.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.