Lenka Šnajdrová

BIOGRAFIE: 

 • Všeobecná sestra
 • Zakladatelka projektu „Ošetřovatelství.info“, který v současné době funguje i na Facebooku, kde má téměř 40 000 aktivních podporovatelů
 • Držitelka titulu Žena roku 2016 časopisu Žena a život v kategorii Internet
 • Další činnost:
 • Sledování změn v ošetřovatelství a zdravotnických diskuzí na internetu
 • Publikace komentářů k legislativním změnám do odborného tisku
 • Příprava školících a relaxačních víkendů „Setkání ohrožených druhů“
 • Lektorská činnost – školení v problematice trénování paměti
 • Fundraising pro benefiční kampaň „AKCE CIHLA“

Pokračovat ve čtení

Táňa Fischerová

BIOGRAFIE:

 • * 6. června 1947, Praha
 • herečka, spisovatelka, moderátorka, politička
 • občanská aktivistka
 • 1. předsedkyně Klíčového hnutí
 • předsedkyně Českého helsinského výboru
 • v roce 2012 byla zaregistrována jako oficiální kandidátka na post prezidenta České republiky

Pokračovat ve čtení

Naděžda Vrbatová

BIOGRAFIE:

 • Vzdělání:
  SZŠ Havlíčkův Brod - obor dětská sestra
  Filozofická fakulta UK Praha - obor pedagogika-péče o nemocné
  Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova lékařská fakulta v Martině, Ústav ošetřovatelství - doktorské studium, téma Mentální anorexie – možnosti primární prevence
 • Pracovní pozice:
  ředitelka SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod (http://www.zdravskolhb.cz)
 • Registrovaná sestra

Pokračovat ve čtení

Jitka Němcová

BIOGRAFIE:

 • *1961; doc. PhDr., PhD.   
 • Rektorka VŠZ, o. p. s. (http://www.vszdrav.cz )
 • místopředseda ČKR pro legislativu a vnitřní záležitosti
 • Členka Vědecké rady FZS TU v Liberci a FZS ZČU v Plzni
 • místopředsedkyně Sdružení škol terciárního vzdělávání
 • Člen redakční rady vědeckého časopisu Zdravotnictví a Sociální práce
 • 2006–2011 místopředseda Akreditační komise vyššího odborného vzdělávání při MŠMT
 • 2006-2011 předsedkyně Správní rady obecně prospěšné společnosti „Úspěšné dítě“
 • 2011 – finalistka soutěže Sestra roku v oblasti věda a výzkum
 • 2005 - finalistka soutěže Manažer roku

Pokračovat ve čtení

Dalibor Horák

BIOGRAFIE:

 • narozen 4. června 1965 ve Vítkově
 • od roku 1970 žije v Uničově
 • Vzdělání:
  Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Archivnictví a Historie
  Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro střední školy
 • Pracovní pozice:
  Od roku 1994 je členem Zastupitelstva města Uničova, v letech 2002 – 2010 ve funkci místostarosty, mezi lety 2010 – 2016 ve funkci starosty
  V letech 2004 – 2012 byl členem Zastupitelstva Olomouckého kraje, v prvním z volebních období také neuvolněným členem Rady Olomouckého kraje
  V roce 2016 byl opět zvolen členem Zastupitelstva Olomouckého kraje a následně také náměstkem hejtmana

Pokračovat ve čtení

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.