Martina Šochmanová

BIOGRAFIE: 

  • Od roku 2016 prezidentka České asociace sester
  • Od roku 2009 Náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu IKEM - hlavní sestra
  • Absolventka SZŠ, VŠ, MBA ve zdravotnictví

 

 

OTÁZKY:

Jaký je Váš názor na ošetřovatelství a jak vidíte jeho budoucnost?

Jelikož jsem sama z oboru, v němž se pohybuji na nejrůznějších pozicích od začátku své profesní kariéry, tak mu samozřejmě nesmírně fandím a podporuji ho. Ze svého postu prezidentky České asociace sester pak společně s ostatními členy prezidia usiluji o zlepšení podmínek v oboru natolik, aby byl atraktivní pro nové uchazeče a těm stávajícím umožnil důstojné a stabilní pracovní prostředí. Pevně věřím, že budoucnost ošetřovatelství je příznivá, bez této víry bych svou práci nemohla vykonávat.

 

Jak byste charakterizovala současné postavení sester v ČR a jaké by podle Vás mělo být do budoucna?

Loňský průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění ukázal, že profese všeobecných sester je vnímána širokou veřejností velice pozitivně, v žebříčku nejprestižnějších povolání zaujímá dlouhodobě třetí místo za lékaři a vědci. Bohužel však toto společenské uznání nekoresponduje s finančním ohodnocením, firemními benefity nebo délkou pracovní doby. To se Česká asociace sester snaží dlouhodobě změnit k lepšímu. V budoucnu bychom rádi dosáhli toho, aby české sestry byly adekvátně finančně ohodnoceny a neodcházely za prací do zahraničí nebo zcela mimo obor, aby nebyly zahlceny nadměrnou administrativou, zkrátka aby své nesmírně náročné povolání dělaly s láskou a nikoli s pocitem frustrace a vyhoření.

 

Jaký je Váš názor na vzdělávání sester?

Česká asociace sester dlouhodobě usilovala o zachování původního vzdělávacího systému 4+3, tj. tři roky pomaturitního studia na vysoké či vyšší odborné škole. Upozorňovali jsme na úskalí, která s sebou zkrácení studia může přinést, a tyto obavy se už pomalu začínají naplňovat. Jménem ČAS doufám, že se problematika vzdělávacího systému znovu otevře. Budu ráda, pokud nás ministerstvo zdravotnictví bude nadále vnímat jako rovnocenného partnera pro diskusi, jehož názory a zkušenosti respektuje.

 

V září 2016 vznikl SVVS, jak tento počin vnímáte?

Osobně jakoukoli podporu sester a aktivitu nad rámec jejich běžné práce velice vítám. Na druhé straně se obávám, abychom zakládáním dalších nových sdružení zbytečně netříštili své síly a neprodlužovali si tak cestu ke společnému cíli, kterým je celkové zlepšení pracovních podmínek a zvýšení atraktivity našeho povolání pro mladé lidi. Nemohu zde nezmínit, že bych raději naše aktivity vykonávala z jednoho místa, z jedné organizace.

 

Jak vnímáte zajišťování ošetřovatelské péče čtyřmi kategoriemi zdravotnických pracovníků (všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, sanitář)?

Podle mého názoru je takové rozdělení v pořádku. Každá z profesí má v oboru ošetřovatelství své místo, každá z profesí má odlišnou pracovní náplň a najde si své zájemce.

 

Chcete něco dodat?

Na závěr bych ráda popřála nejen sestrám, ale i všem ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům vše nejlepší do nového roku. Ať je jejich práce nadále těší a naplňuje. A nám všem popřeji hodně zdraví, protože to je alfa a omega naší profese a domnívám se, že právě my, zdravotníci, si jej ceníme ještě mnohem více než laická veřejnost.

 

AUTOR SOUHLASÍ SE ZVEŘEJNĚNÍM MEDAILONKU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SVVS

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.