Přihláška k mezinárodní konferenci: SESTRA 2022 „Kam kráčíš česká sestro“

Datum konání: 10. 10. 2022 od 9.00 hodin,

Místo konání: Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně (budova U18), Štefánikova 5670, 760 01 Zlín.

Účastník

Platba

Přihlášku podejte a poplatek uhraďte do 30. 9. 2022 na:

Číslo účtu:  4410848379/0800         do poznámky napište: Vaše příjmení, konference

IČO: 05479215

Výše uvedené osobní údaje jsou požadovány a budou zpracovávány výhradně za účelem následné fakturace konferenčního poplatku. Odesláním této přihlášky se závazně přihlašuji ke konferenci SVVS s mezinárodní účastí: Kam kráčíš česká sestro, a potvrzuji pravdivost uvedených údajů. Beru na vědomí, že konferenční poplatek je stanoven dohodou a že se ani jeho alikvotní část při mé neúčasti na konferenci nevrací. Beru rovněž na vědomí, že se z pořádání konference bude pořizovat fotodokumentace za účelem její propagace, resp. propagace organizátora.

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.