Přihláška k mezinárodní konferenci: SESTRA 2023 „Ošetřovatelská praxe“

Datum konání: 10. 10. 2023 od 9.00 hodin

Místo konání: Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Duškova 7, 150 00 Praha 5.

Účastník

Platba

Přihlášku podejte a poplatek uhraďte do 20. 9. 2023 na účet SVVS:

Číslo účtu:  4410848379/0800

do poznámky napište: Vaše příjmení, konference 2023

IČO: 05479215

Při platbě na místě navyšujeme poplatek o 50 %.

Výše uvedené osobní údaje jsou požadovány a budou zpracovávány výhradně za účelem následné fakturace konferenčního poplatku. Odesláním této přihlášky se závazně přihlašuji ke konferenci SVVS s mezinárodní účastí: SESTRA 2023 na téma: Ošetřovatelská praxe, a potvrzuji pravdivost uvedených údajů. Beru na vědomí, že konferenční poplatek je stanoven dohodou a že se ani jeho alikvotní část při mé neúčasti na konferenci nevrací. Beru rovněž na vědomí, že se z pořádání konference bude pořizovat fotodokumentace za účelem její propagace, resp. propagace organizátora.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.