Podporují nás

Děkujeme všem, kterým není lhostejná degradace ošetřovatelské profese a naše aktivity, které podporujete svými názory a činy, ať už materiálními či nemateriálními.

 

Zvláštní poděkování patří zejména:

  •  osobám, které převzaly záštitu nad ustavující schůzí SVVS, jmenovitě:

Bc. Márii Dobešové

Mgr. Bc. Světluši Chabrové

prof. PhDr. Darje Jarošové, Ph.D.

doc. PhDr. Miroslavě Kyasové, Ph.D.

Ing. Bc. Andree Mašínové, MBA

doc. PhDr. Jitce Němcové, Ph.D.

prof. PhDr. Andree Pokorné, Ph.D.

PhDr. Evě Procházkové, Ph.D.

prof. PhDr. Valérii Tóthové, Ph.D.;

 

  • PhDr. Evě Procházkové, Ph.D. nadto za vstřícný přístup k vytvoření loga SVVS;
  • osobám podílejícím se na tvorbě webu;
  • paní tajemnici Kamile Kojecké;
  • a dalším, kteří stáli, stojí a budou stát za námi.

 

Dále děkujeme Kanceláři ombudsmana pro zdraví a společnosti Ameca.

 

 

Kancelář Ombudsmana pro zdraví, z. s., je centrum pro informace a poradenství ve zdravotnickém právu a navazujících částech sociálního zabezpečení. Zdarma vám poradíme v situacích, kdy si nejste jisté, jak se dívají zákony na konkrétní situace, které prožíváte. Můžete se nás ptát na právní řešení problémů s pacienty, ale i s nadřízenými či kolegy. Jsme tu pro vás, pokud zažíváte jakýkoli druh šikany nebo diskriminace. Ptejte se nás na cokoli. Jsme vázáni mlčenlivostí a to, co nám svěříte, zůstane jen u nás, pokud si to nebudete přát jinak. Za svou práci jsme získali ocenění Pro bono & CSR 2017. Diskutovat s námi můžete i na Facebooku. Více o nás na www.ombudsmanprozdravi.cz.

 

 

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.