PF 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí členové SVVS,

přijměte srdečné přání k nastávajícím svátkům, radost, spokojenost a pevné zdraví do nového roku 2024.

Budeme se na vás těšit na odborné konferenci v Praze dne 19. 4. 2024.

prezidium SVVS

Pokračovat ve čtení

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.