Co děláme

Účel SVVS

  1. Podpora vědeckého ošetřovatelství v rámci výkonu povolání sestry – všeobecné i dětské (dále jen „sestra“) a vysokoškolského vzdělávání v ošetřovatelství v České republice.
  2. Sdružování vysokoškolsky vzdělaných sester nebo osob připravujících se vysokoškolským studiem na výkon povolání v ošetřovatelství.
  3. Zvyšování profesních, právních a ekonomických prosperit spojených s výkonem povolání vysokoškolsky vzdělaných nelékařských zdravotnických pracovníků v ošetřovatelství.

 

 Hlavní činnosti SVVS

Pokračovat ve čtení

Důležité

Činnost SVVS je zaměřena zejména na:

  1. legislativní ukotvení kompetencí sester ve vazbě na získanou úroveň vzdělání v ošetřovatelství
  2. transformaci rolí sestry korespondující se zvyšujícími se nároky na kvalitu poskytované zdravotní péče
  3. podporu uživatelů zdravotní péče v jejich aktivní účasti na rozhodování a spolupodílení se na péči
  4. poskytování ošetřovatelské péče založené na kritické revizi stávající ošetřovatelské praxe s využitím výsledků výzkumů.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.