Vysokoškolské vzdělávání pro sestry v ČR

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

www: http://www.zsf.jcu.cz 


 

Masarykova univerzita, Brno, Lékařská fakulta

www: http://www.med.muni.cz 


 

Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta

www: http://lf.osu.cz 


 

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik

www: http://www.slu.cz/fvp/cz


 

Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií

www: www.fzs.tul.cz 


 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií

www: http://fzs.ujep.cz/   


 

Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta

www: http://www.lf2.cuni.cz


 

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta

www: http://www.lf3.cuni.cz


 

Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd

www: http://www.fzv.upol.cz


 

Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

www: https://www.upce.cz/fzs 


 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

www: http://www.utb.cz/


 

Vysoká škola polytechnická Jihlava

www: https://www.vspj.cz/ 


 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze

www: http://www.vszdrav.cz 


 

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií

www: http://fzs.zcu.cz 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.