Jindřich Štreit

BIOGRAFIE: 

 • Absolvent Pedagogické fakulty UP v Olomouci
 • Ředitel školy v Sovinci, později v Jiříkově
 • Politické problémy, zaměstnanec Státního statku
 • Vysokoškolský pedagog FAMU Praha, VŠVU Bratislava
 • Vysokoškolský pedagog Slezské univerzity v Opavě, ITF
 • Docentura FAMU Praha
 • Profesura VŠUP Praha
 • h. c. VŠVU v Bratislavě
 • Člen Vědeckých rad UP Olomouc, PF UP Olomouc, SU Opava, SU FPF Opava
 • Člen senátu SU FPF v Opavě
 • Více než 1300 samostatných výstav po celém světě
 • Vydání 35 knih a mnoha katalogů
 • Zastoupení v mnoha galeriích v ČR i ve světě

 

OTÁZKY:

Jaký je Váš názor na ošetřovatelství a jak vidíte jeho budoucnost?

Ošetřovatelství je základ léčebného procesu. Bez něho se neobejde žádné zdravotnické zařízení. Je potřebné věnovat mu zvýšenou pozornost, protože každý pacient je na něm závislý. Dobrý lékař je ten, který si tuto situaci uvědomuje a dokáže ji respektovat.

 

Jak byste charakterizoval současné postavení sester v ČR a jaké by podle Vás mělo být do budoucna?

V současné době je postavení sester spíše druhořadé. Přesto si všichni uvědomují, jak je toto povolání důležité a jak jsou všichni na práci sester závislí. Postavení sester by se mělo rozhodně zlepšit, mělo by získat důstojnost a mělo by být privilegované. K tomuto postavení je potřebné, aby byly zdravotní sestry podstatně lépe honorovány, aby si jich společnost více vážila.

 

Jaký je Váš názor na vzdělávání sester?

Zdravotní sestry, kromě praktických zkušeností by měly mít co nejvíce odborných znalostí. Ty získají praxí a vzděláním.

 

V září 2016 vznikl SVVS, jak tento počin vnímáte?

Rozhodně je důležité, aby byl tento SVVS aktivní a byl prostředníkem mezi pacienty, lékaři a dalším zdravotním personálem.

 

Jak vnímáte zajišťování ošetřovatelské péče čtyřmi kategoriemi zdravotnických pracovníků (všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, sanitář)?

Tyto kategorie pracovního rozčlenění by mohly dobře fungovat. Pokud se stanoví jednotlivé kompetence, zajistí se vzdělávání a praxe, mohla by tato organizační struktura zajišťovat profesionální zabezpečení pacientů.

 

Chcete něco dodat?

Velmi si vážím zdravotního personálu. Jsou na něho kladeny vysoké nároky. Je však nutno nalézt finanční prostředky k zlepšení jeho postavení ve společnosti.

 

AUTOR SOUHLASÍ SE ZVEŘEJNĚNÍM MEDAILONKU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SVVS

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.