Radkin Honzák

BIOGRAFIE:

  • *1939
  • 1962 – promoce na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze
  • Kariéra – sekundární lékař v PL Kosmonosy, od roku 1966 psychiatr – konzultant v Ústavu pro výzkum výživy (po sloučení ústavů - IKEM)
  • V současnosti asistent ÚVL 1.LF UK, ambulantní psychiatr IKEM, sekundární lékař PL Bohnice, ambulantní psychiatr REMEDIS

 

OTÁZKY:

Jaký je Váš názor na ošetřovatelství a jak vidíte jeho budoucnost?

Sester a jejich práce si velice vážím a vidím ji jako nedílnou část péče o pacienty a jako rovnocennou (sice v jiné rovině) práci lékařek a lékařů.

 

Jak byste charakterizoval současné postavení sester v ČR a jaké by podle Vás mělo být do budoucna?

Šedivá je teorie, říkal Goethe, v případě sester je tomu naopak, teorie září všemi barvami a život je šedivý. Každý rok se najdeme v posledních číslech týdeníků a měsíčníků při hodnocení prestiže na prvních třech místech. Sestry, kantoři a doktoři. Bankéři jsou až šestnáctí! A podívejme se do praxe: ničemné pracovní podmínky, hanebné platy, šikana a byrokratické zastrašování, vstupy nejrůznějších kvalitářů, auditorů s malým penisem a velkým egem a dalších kontrol, které o naší práci nevědí nic, zato znají všechny vyhlášky a rozsévají takový puch, že se nelze divit ekonomickým odchodům směrem na Západ.

 

Jaký je Váš názor na vzdělávání sester?

Že se teď ocitlo v období nejistot a zmatků, což si neodskáče nikdo z těch, kdo to zavinili, ale sestry v praxi.

 

V září 2016 vznikl SVVS, jak tento počin vnímáte?

Je dobře, že taková profesní organizace existuje.

 

Jak vnímáte zajišťování ošetřovatelské péče čtyřmi kategoriemi zdravotnických pracovníků (všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, sanitář)?

Má to svou logiku, v současné personální situaci je ale někdy problematické zajistit služby na týden.

 

Chcete něco dodat?

Všechny profesní organizace by se měly zasadit o snížení byrokratických nároků na polovinu a méně. Pokud se tak nestane, bude pacient dobře zúřadován k pitvě.

 

AUTOR SOUHLASÍ SE ZVEŘEJNĚNÍM MEDAILONKU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SVVS

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.