Radkin Honzák

BIOGRAFIE:

 • *1939
 • 1962 – promoce na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze
 • Kariéra – sekundární lékař v PL Kosmonosy, od roku 1966 psychiatr – konzultant v Ústavu pro výzkum výživy (po sloučení ústavů - IKEM)
 • V současnosti asistent ÚVL 1.LF UK, ambulantní psychiatr IKEM, sekundární lékař PL Bohnice, ambulantní psychiatr REMEDIS

Pokračovat ve čtení

Vítězslav Vavroušek

BIOGRAFIE:

 • Tituly: MUDr., MBA, MPH
 • 1986 – 2007 - lékař ARO, Nemocnice Šternberk p.o.
 • 1992 – 2008 - ředitel Nemocnice Šternberk p.o.
 • 2008 – 2009 - Univerzita Ústí nad Labem, UP Olomouc
 • 2010 – 2011 - ředitel Nemocnice Sedlčany
 • 2011 – 2012 - Ministerstvo zdravotnictví
 • 2012 – dosud - skupina AGEL, ombudsman, ředitel vědecko-výzkumného institutu, ředitel Jesenické nemocnice,
 • od července 2017 Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice Šternberk

Pokračovat ve čtení

Martina Šochmanová

BIOGRAFIE: 

 • Od roku 2016 prezidentka České asociace sester
 • Od roku 2009 Náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu IKEM - hlavní sestra
 • Absolventka SZŠ, VŠ, MBA ve zdravotnictví

Pokračovat ve čtení

David Školoudík

BIOGRAFIE: 

 • Narozen 2. března 1972 v Havířově
 • Absolvent Lékařské fakulty UP v Olomouci
 • 2002 – atestace II. stupně z neurologie
 • 2007 – Ph.D., 2009 – docent, 2014 – profesor v oboru neurologie
 • Pedagogické a akademické působení
  • 1999-2001 – VOŠ zdravotnická v Ostravě
  • 2005-2012 – Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity
  • 2012-2013 – Lékařská fakulta Ostravské univerzity – přednosta Ústavu kraniofaciál-ních oborů
  • 2014 dosud – Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci – proděkan
  • 2016 dosud – Ředitel Centra vědy a výzkumu UP v Olomouci
 • Vědecká činnost
  • Autor 3 monografií, spoluautor 1 monografie, autor či spoluautor 9 kapitol v mono-grafiích, autor 77 a spoluautor 99 vědeckých článků převážně v impaktovaných časopisech, autor více než 200 přednášek a posterů
  • Hlavní řešitel 6 a spoluřešitel 10 grantových projektů
  • 796 citací v WoS, h-index WoS: 14; h-index Scopus: 17
 • Ocenění
  • Laureát ceny Českého literárního fondu (Cena Josefa Hlávky) za nejlepší odbornou publikaci v roce 2003; Haškovcovy ceny Nadace Paula Janssena za nejlepší publikaci v oboru neurologie v roce 2003; Hennerovy ceny za nejlepší práci v oboru neurologie autorů do 35 let v letech 1999, 2004, 2012 a 2013; ceny České neurologické společnosti ČLS JEP za nejlepší vědeckou publikaci v letech 2016 a 2017; M. Spencer Poster Award na 13th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, Budapešť, Maďarsko, 2007
 • Členství
  • Člen výboru Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP; Fellow of the European Stroke Organisation (FESO); člen the European Neurological Society; člen the World Stroke Organisation; editor časopisu Neuro3; člen Editorial Board of journal Neurologia, člen Advisory Board of Ultrasound in Medicine and Biology; člen European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics; člen European Academy of Neurology; člen Management group of Neurosonology panel.

Pokračovat ve čtení

Karolina Moravcová

BIOGRAFIE:

 • Narozena roku 1945
 • Asistentka ošetřovatelství na Vysoké zdravotnické škole
 • Titul PhDr.
 • Členka ČAS od jejího založení / sekce managementu
 • První prezidentka ČAS – zajistila vstup do ICN (1994) a EFN (1996)
 • Sestra roku 2004 / obor nemocniční péče
 • Členka SIGMA THETA TAU International – USA (od roku 2000)
 • Členka dvou projektů EU, SANCO – Brusel a Louven – kompetence HCA
 • 2013-2015 – projektová a grantová činnost, Inovace studijního programu ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví

Pokračovat ve čtení

Světluše Chabrová

BIOGRAFIE: 

 • Narozena v Sušici, 1959
 • Vzdělání:
 • SZŠ v Plzni – obor dětská sestra (1974 – 1978)
 • UK LF Plzeň – Ošetřovatelství (1997 – 2001)
 • UK FHS Katedra řízení a supervize – Organizace a řízení zdravotnických a sociálních zařízení (2010 – 2012)
 • Specializační vzdělání v oboru:
 • Anestezie, resuscitace a intenzivní péče (1985 – 1987)
 • Management zdravotnických zařízení (1991 – 1993)
 • Zaměstnání:
 • FN Plzeň (od roku 1978)
 • ARO - Všeobecná sestra u lůžka (1978 – 1993)
 • ARO – staniční sestra (1992 – 1997)
 • ARK – vrchní sestra (1998 – 2010)
 • Útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči  - manažerka pro vzdělávání nelékařů, zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň (2010 – dosud)
 • Studijní pobyty: Velká Británie (1993 a 1995), Dánsko (1996)
 • Výuka na ZČU FZS
 • Garant a vyučující programu SV v Intenzivní péči ve FN Plzeň
 • Organizace a spolupořádání kongresů intenzivní péče, odborných seminářů a školicích akcí
 • Diplomová práce: Hlášení a evidence nežádoucích událostí v lůžkovém zdravotnickém zařízení. UK FHS KRS (2012)
 • Publikace článků v odborném tisku
 • Přibližně 15 let členka ČAS, sekce ARIP, členka výboru – členství ukončeno v roce 2007

Pokračovat ve čtení

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.