Světluše Chabrová

BIOGRAFIE: 

 • Narozena v Sušici, 1959
 • Vzdělání:
 • SZŠ v Plzni – obor dětská sestra (1974 – 1978)
 • UK LF Plzeň – Ošetřovatelství (1997 – 2001)
 • UK FHS Katedra řízení a supervize – Organizace a řízení zdravotnických a sociálních zařízení (2010 – 2012)
 • Specializační vzdělání v oboru:
 • Anestezie, resuscitace a intenzivní péče (1985 – 1987)
 • Management zdravotnických zařízení (1991 – 1993)
 • Zaměstnání:
 • FN Plzeň (od roku 1978)
 • ARO - Všeobecná sestra u lůžka (1978 – 1993)
 • ARO – staniční sestra (1992 – 1997)
 • ARK – vrchní sestra (1998 – 2010)
 • Útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči  - manažerka pro vzdělávání nelékařů, zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Plzeň (2010 – dosud)
 • Studijní pobyty: Velká Británie (1993 a 1995), Dánsko (1996)
 • Výuka na ZČU FZS
 • Garant a vyučující programu SV v Intenzivní péči ve FN Plzeň
 • Organizace a spolupořádání kongresů intenzivní péče, odborných seminářů a školicích akcí
 • Diplomová práce: Hlášení a evidence nežádoucích událostí v lůžkovém zdravotnickém zařízení. UK FHS KRS (2012)
 • Publikace článků v odborném tisku
 • Přibližně 15 let členka ČAS, sekce ARIP, členka výboru – členství ukončeno v roce 2007

 

OTÁZKY:

Jaký je Váš názor na ošetřovatelství a jak vidíte jeho budoucnost?

Bez ošetřovatelství se zdravotnictví neobejde. Jistě bude i v budoucnu nepostradatelné, některé operace může provádět dnes robot, ale ošetřovat pacienta robot nebude nikdy.

 

Jak byste charakterizovala současné postavení sester v ČR a jaké by podle Vás mělo být do budoucna?

Sestry jsou málo slyšet, protože nemají politickou váhu, ale přitom jsou nepostradatelné v systému zdravotnictví, které ovšem řídí stát. Tahle schizofrenie se promítá do celého obrazu ošetřovatelství. Dokud se nepodaří přimět politiky, aby se se sestrami bavili o problémech ošetřovatelství a řešili je, nikoliv jen plnili politická zadání svých stran, budoucnost je problematická.

 

Jaký je Váš názor na vzdělávání sester?

Jednoznačně podporuji vysokoškolské vzdělávání všeobecných sester. Ale je pravda, že ne všechny všeobecné sestry jsou tohoto vzdělání, rozuměj na kvalitních školách, schopny. A pak nastupuje otázka diferenciace. Chceme mít kvalitně vzdělané, schopné sestry a kvalitní ostatní personál, který ovšem bude mít jiné zařazení a také hodně odlišné kompetence? Nebo chceme mít všechny všeobecné sestřičky vysokoškolačky, i když úroveň vzdělání nebude moc vysoká?

 

V září 2016 vznikl SVVS, jak tento počin vnímáte?

Jednoznačně pozitivně, některé sestry se tomu brání a vyčítají spolku určitou selekci svých členů, ale toto proletářské hodnocení některými skupinami zdravotníků nesdílím.

 

Jak vnímáte zajišťování ošetřovatelské péče čtyřmi kategoriemi zdravotnických pracovníků (všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, sanitář)?

Obecně by to bylo v pořádku, kdyby všechny tyto kategorie na trhu práce byly zastoupeny kvalitními, profesně zdatnými zdravotníky. Ale protože to takto v českém ošetřovatelství není, a těch důvodů je celá řada, tak to nefunguje a fungovat nebude.

 

Chcete něco dodat?

Moje názory jsou konstantní, přímo řečené a mohou někoho zlobit. Jsem ochotná diskutovat, chápu, že všichni nemusí mít stejné názory, avšak nemám ráda pletichy a neférové jednání. A ještě něco – moc děkuji všem představitelkám SVVS, že svůj čas obětují pro naši společnou budoucnost. Vím, že to není jednoduché.

 

AUTOR SOUHLASÍ SE ZVEŘEJNĚNÍM MEDAILONKU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SVVS

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.