Vítězslav Vavroušek

BIOGRAFIE:

  • Tituly: MUDr., MBA, MPH
  • 1986 – 2007 - lékař ARO, Nemocnice Šternberk p.o.
  • 1992 – 2008 - ředitel Nemocnice Šternberk p.o.
  • 2008 – 2009 - Univerzita Ústí nad Labem, UP Olomouc
  • 2010 – 2011 - ředitel Nemocnice Sedlčany
  • 2011 – 2012 - Ministerstvo zdravotnictví
  • 2012 – dosud - skupina AGEL, ombudsman, ředitel vědecko-výzkumného institutu, ředitel Jesenické nemocnice,
  • od července 2017 Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice Šternberk

 

OTÁZKY:

Jaký je Váš názor na ošetřovatelství a jak vidíte jeho budoucnost?

Ošetřovatelská péče je nesmírně důležitá, vysoce odborná, fyzicky i psychicky nesmírně náročná činnost, která je ale nesmírně pozitivní, lidská a pro pacienty stejně důležitá jako lékařská.

 

Jak byste charakterizoval současné postavení sester v ČR a jaké by podle Vás mělo být do budoucna?

I přes různé peripetie, legislativní změny se postupně nelékařská povolání zrovnoprávňují v rámci postavení nemocnice, což vnímám jako nutné a vysoce pozitivní. Péče o pacienta je vždy multidisciplinární a na každém členu týmu záleží úplně stejně, byť jejich kompetence jsou různé. K tomuto cíli se blížíme a přál bych si, aby již nic nezabránilo k jeho dosažení.

 

Jaký je Váš názor na vzdělávání sester?

Sestry musí být dobře připravené teoreticky i prakticky. Obě dvě složky jsou stejně důležité a nesmí dojít k porušení rovnováhy. K tomu, aby byla sestra kvalitně připravená na práci specialistky, není dle mého názoru bezpodmínečně nutno studovat na vysoké škole, spíše by se mělo dbát na kvalitu střední a vyšší odborné školy. V rámci těchto institucí i na specializační kurzy a vysoká škola by měla být více zaměřena na získání manažerských dovedností. Pokud by některé specializace nelékařských profesí vyžadovaly vzhledem na svou náročnost vysokoškolské vzdělání, jistě bych tomu nebránil.

 

V září 2016 vznikl SVVS, jak tento počin vnímáte?

Pokud máme větší skupinu vysokoškolsky vzdělaných sester, nelze jim v tomto ustanovení a činnosti bránit. Jejich zapojení do zdravotnického systému je nyní zatím otazníkem a ukáže to čas.

 

Jak vnímáte zajišťování ošetřovatelské péče čtyřmi kategoriemi zdravotnických pracovníků (všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, sanitář)?

Je důležité, aby každá skupina byla jasně definovaná, musí být zřetel na jejich kompetence, pracovní náplň, zodpovědnost. Samozřejmě v tom musí mít jasno i management.

 

Chcete něco dodat?

Zdravotnický systém a jeho řízení je nesmírně náročná a odborná činnost, byl bych rád, kdyby se na tomto systému řízení podíleli především lidé odborně zdatní a plně kompetentní a současně také stateční, protože vše je potřeba umět vybojovat, a to bez statečnosti nejde. Naši pacienti, klienti si to zaslouží stejnou mírou jako naši zaměstnanci.

 

AUTOR SOUHLASÍ SE ZVEŘEJNĚNÍM MEDAILONKU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SVVS

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.