Táňa Fischerová

BIOGRAFIE:

  • * 6. června 1947, Praha
  • herečka, spisovatelka, moderátorka, politička
  • občanská aktivistka
  • 1. předsedkyně Klíčového hnutí
  • předsedkyně Českého helsinského výboru
  • v roce 2012 byla zaregistrována jako oficiální kandidátka na post prezidenta České republiky

 

OTÁZKY:

Jaký je Váš názor na ošetřovatelství a jak vidíte jeho budoucnost?

Ošetřovatelství je nesmírně cenná a nezbytná profese, které bude vždycky třeba.

 

Jak byste charakterizoval/a současné postavení sester v ČR a jaké by podle Vás mělo být do budoucna?

Sleduji jejich neutěšené postavení už léta. Vím, jak těžké to sestry mají, jak nedoceněnou pozici mají a jak jsou přetížené. Samozřejmě by se v budoucnosti ošetřovatelství mělo stát uznávanou profesí, bez které, stejně jako bez doktorů zdravotnictví klekne.

 

Jaký je Váš názor na vzdělávání sester?

Určitě je dobré a důležité, ale nejsem si jista, zda má být povinné pro všechny. Určitě budou sestry, které studovat chtějí a zvládnou dlouholetá studia. Ty mají studovat a být za to patřičně oceňované a pak jsou ty, které zátěž dlouholetého studia může vyřadit z výkonu profese, pokud je vysokoškolské studium podmínkou výkonu profese. Já sama jsem ve všech oborech vždy byla pro osobní rozhodnutí, nikoli pro zákonnou povinnost.  Do hloubky samozřejmě nevidím, takže bych nechtěla dělat chytrou. Ale vím, že například ve školství tato povinnost přinesla velké problémy a mnohé učitele vyřadila z možnosti učit. Zda je to stejné i ve zdravotnictví, nevím.

 

V září 2016 vznikl SVVS, jak tento počin vnímáte?

Určitě je to dobrá věc.

 

Jak vnímáte zajišťování ošetřovatelské péče čtyřmi kategoriemi zdravotnických pracovníků (všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, sanitář)?

Jak jsem řekla výše, do hloubky nevidím.  Na dálku se mi toto rozdělení jeví funkční, ale může to být jenom zdání. Jde ovšem také o to, zda a jak jsou odměňováni a motivováni k práci. Ze zkušenosti vím, že ten, kdo má svoji práci rád a je v ní respektován, pracuje s chutí a tak snadno nevyhoří.

 

Chcete něco dodat?

Ne. Držím palce.

 

AUTOR SOUHLASÍ SE ZVEŘEJNĚNÍM MEDAILONKU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SVVS

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.