Vernisáž "Jsem sestra"

Vážení členové, nečlenové, příznivci i vy ostatní,

rádi bychom Vás pozvali na výstavu fotografií Jindřicha Štreita, která je hlavní akcí české účasti na kampani Nursing Now. Globální projekt pod hlavičkou The International Council of Nurses a World Health Organization má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. Patronkou kampaně je Její královská Výsost vévodkyně z Cambridge Kate Middleton, která chce touto formou vyjádřit poděkování sestrám na celém světě za to, co denně dělají. Partnery projektu v České republice jsou Ministerstvo zdravotnictví ČR, Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických povolání, Česká asociace sester, Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků a Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Patrony pro Českou republiku jsou Štefan Margita a Hana Zagorová. Kampaň Nursing Now běží již od roku 2018 a v květnu příštího roku vyvrcholí při příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale.

Pokračovat ve čtení

2. NOVOMĚSTSKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY + program!

Vážení členové, příznivci vědy a ošetřovatelství,

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci s tématikou „OŠETŘOVATELSTVÍ V INTENZIVNÍ PÉČI“, kterou pořádá Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace ve spolupráci se Spolkem vysokoškolsky vzdělaných sester.

Pokračovat ve čtení

Zasedání pléna

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
dovolte, abychom Vás pozvali na Zasedání Pléna Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester.
 
Zároveň bychom Vás rádi uvítali na III. ročníku konference "Sestra v proměnách času" zaměřené především na kampaň Nursing Now ve světě a v ČR. Váženým hostem bude Hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA.
 
Dále by Vás mohlo zajímat jazykové vzdělávání nelékařských pracovníků Projekt Help 2. Podrobnosti naleznete v pozvánkách níže. Pro členy SVVS je vstup na konferenci zdarma.

Pokračovat ve čtení

III. ročník konference SVVS s programem!

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester pořádá dne 22. 10. 2019

ve spolupráci s projektem HELP2 v rámci Erasmus+, se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, s nakladatelstvím GRADA, s Kanceláří Ombudsmana pro zdraví, z.s. a s Triomedical 

III. ročník konference SVVS Sestra v proměnách času

Pokračovat ve čtení

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.