Náročnou práci sester ukazuje katalog fotografií Jindřicha Štreita

Náročnou práci zdravotníků Vsetínské nemocnice ukazují některé fotografie zařazené do katalogu JSEM SESTRA, který vyšel ke stejnojmenné putovní výstavě organizované po celé republice už od loňského ledna. Autorem snímků je světoznámý fotograf a vsetínský rodák Jindřich Štreit. V polovině ledna katalogy přímo do Vsetína přivezla viceprezidentka Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester Zdeňka Mikšová, která je spolu s velkoformátovými fotografiemi pořízenými na zdejších odděleních předala vedení Vsetínské nemocnice a také sestrám zachyceným na snímcích.

Pokračovat ve čtení

Zrušení konference a zasedání pléna - 22.10.2020

Z důvodu současné epidemiologické situace Prezidium SVVS ruší konferenci Sestra v proměnách času IV. , která se měla konat 22.10.2020 na VZŠ Praha.
Prezidium vyhodnocuje epidemiologickou situaci a bude vás v  dostatečném předstihu (minimálně 8 týdnů) informovat o jejím náhradním termínu.
 
Prezium SVVS odvolává Plénum SVVS, které bylo svoláno na 22.10.2020 (viz bod 7 článku 7 Statutu SVVS), a to z důvodu současné epidemiologické situace.
S odkazem na bod 6 článku 7 a bod 4 článku 8  Statutu SVVS Prezidium SVVS svolá mimořádné zasedání Pléna v nejbližším možném termínu, kdy to bude s ohledem na epidemiologickou situaci možné. Termín jednání Pléna bude oznámen členům minimálně 30 dní před jeho konáním.

Nové simulační centrum na ZSF JU

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity otevřela simulační centrum pro zdravotnické obory, v němž bude učit moderními metodami za využití sofistikovaných modelů a přístrojů. Cílem je připravit studenty na to, co je potká v nemocnicích a na záchrance, zorientovat je v tomto prostředí a s pomocí nejmodernějších figurín je naučit ošetřovat pacienty i v těch nejvážnějších stavech. V České republice je to první takto komplexně pojaté simulační centrum, které je zaměřené výhradně na nelékařské zdravotnické obory.

Pokračovat ve čtení

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.