III. ročník konference "Sestra v proměnách času"

Vážení členové, sympatizanti i vy ostatní,

rádi bychom Vás pozvali na letošní III. ročník konference "Sestra v proměnách času", která bude věnována především Kampani Nursing now.

Konference se uskuteční dne 22.10. bude od 9:30 hod na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Podrobnější informace již brzy na našem webu....

 

2. NOVOMĚSTSKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace a Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester Vás tímto zvou na konferenci "2. NOVOMĚSTSKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY", která se uskuteční dne 20. 11. 2019 v Novém Městě na Moravě.

Letošním ústředním tématem je „OŠETŘOVATELSTVÍ V INTENZIVNÍ PÉČI“.

Pokračovat ve čtení

Nový časopis PRAXE!

PRAXE je odborný online časopis pro nelékařské profese. Odbornost, zkušenosti a PRAXE členů redakční rady přináší zcela nový rozměr podávání informací a nový způsob publikování o zdravotnictví, respektive o problematice nelékařských profesí. Cílem časopisu je podávání informací ze zdravotnictví, dát prostor pro multioborovou diskuzi, seznamovat s výsledky vědecké práce nelékařů, podpora kampaní, které mají za cíl podporu prestiže nelékařů.

Pokračovat ve čtení

Zpráva o aktivitách kampaně Nursing Now v ČR

Vážení kolegové zdravotníci, vážení občané, vážení pacienti,

současné zdravotní problémy populace nezvládneme bez dobře vzdělaných sester. Celosvětová akce k posílení prestiže a vlivu sester Nursing Now odstartovala v České republice v dubnu 2019. Nyní přinášíme první zprávu o uskutečněných a plánovaných aktivitách.

Pokračovat ve čtení

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.