ETNA Konference 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem European Transcultural Nursing Association (ETNA) vyzýváme odborníky z transkulturního ošetřovatelství, konkrétně všeobecné sestry, osoby podílející se na výuce programu ošetřovatelství, studenty ošetřovatelství a další odborníky z oboru ošetřovatelství či jiného příbuzného oboru k jejich participaci na mezinárodní konferenci, která sebude konat poprvé v České republice, konkrétně na půdě Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve dnech 19. - 22. června 2019. Konference se bude zabývat ošetřovatelským kurikulem a revolucí v kulturních kompetencích, proto vítáme všechny práce, které mapují některé ze souvisejících problémů a témat. Účast na konferenci je možná jak aktivní (přednáška/poster), tak i pasivní. Abstrakty je možné, dle pokynů pro autory, poslat do 30. října 2018.

Pokračovat ve čtení

Mezinárodní den sester

Doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. za SVVS nejen o Mezinárodním dni sester dne 13.5.2018 na ČT24.

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.