Projekt Nursing now

SVVS se spolu s ostatními sesterskými organizacemi zapojil do celosvětového projektu WHO a ICN Nursing now.

Více informací ZDE.

Ošetřovatelství ve 100leté historii republiky

Dne 12. prosince 2018 proběhla II. konference SVVS Sestra v proměnách času s podtitulem Ošetřovatelství ve 100leté historii republiky. Program byl opravdu bohatý, doprovodný program navíc tvořilo divadlo, prezentace s nejdůležitějšími okamžiky 100 let republiky a přehlídka uniforem napříč staletím..

Přikládáme fotografie z proběhlé konference. 

Všem zúčastněným děkujeme a doufáme, že se Vám konference líbila.

My jsme nadšeni ještě teď.

Více informací ZDE.

Prezidium SVVS.

   

    

 

II. ročník konference SVVS

Dne 12. prosince 2018 Vás ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, nakladatelstvím GRADA, Ombudsmanem pro zdraví a Ošetřovatelstvím.info srdečně zveme na letošní II. konferenci Sestra v proměnách času s podtitulem Ošetřovatelství ve 100leté historii republiky.

Pokračovat ve čtení

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.