Spolupráce s Vámi

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
SVVS navázal úzkou spolupráci s Kanceláří Ombudsmana pro zdraví, z. s., který nabízí našim členům možnost vydání "manuálu řešení pracovně právních situací sester v klinické praxi". Jednalo by se o právní rozbor některých konkrétních situací včetně návrhů jejich řešení. 

Pokračovat ve čtení

Vyjádření skupiny studentů studujících Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

Ošetřovatelství je obor zahrnující široké spektrum odvětví. Nejen, že sestry musí být zručné a inteligentní, ale musí být také empatické, tolerantní, aktivní, emočně vyzrálé, apod. Drtivou většinu sester mrzí nedocenění jejich profese. Je opravdu velice smutnou událostí, že si lidé v poslanecké sněmovně myslí, že ošetřovatelství je pouze o „Nahození prášků“ nebo „píchání injekcí“. To evidentně podle jejich názoru zvládne i nevzdělanec.

Pokračovat ve čtení

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.