2. NOVOMĚSTSKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace a Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester Vás tímto zvou na konferenci "2. NOVOMĚSTSKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY", která se uskuteční dne 20. 11. 2019 v Novém Městě na Moravě.

Letošním ústředním tématem je „OŠETŘOVATELSTVÍ V INTENZIVNÍ PÉČI“.

Pokračovat ve čtení

Nový časopis PRAXE!

PRAXE je odborný online časopis pro nelékařské profese. Odbornost, zkušenosti a PRAXE členů redakční rady přináší zcela nový rozměr podávání informací a nový způsob publikování o zdravotnictví, respektive o problematice nelékařských profesí. Cílem časopisu je podávání informací ze zdravotnictví, dát prostor pro multioborovou diskuzi, seznamovat s výsledky vědecké práce nelékařů, podpora kampaní, které mají za cíl podporu prestiže nelékařů.

Pokračovat ve čtení

Zpráva o aktivitách kampaně Nursing Now v ČR

Vážení kolegové zdravotníci, vážení občané, vážení pacienti,

současné zdravotní problémy populace nezvládneme bez dobře vzdělaných sester. Celosvětová akce k posílení prestiže a vlivu sester Nursing Now odstartovala v České republice v dubnu 2019. Nyní přinášíme první zprávu o uskutečněných a plánovaných aktivitách.

Pokračovat ve čtení

Přání k Mezinárodnímu dni sester

Vážené a milé kolegyně, Vážené a milé sestry,
 
i my, celé prezidium SVVS, se připojujeme ke gratulacím k Vašemu / našemu svátku Mezinárodního dne sester. Rádi bychom Vám v prvé řadě poděkovali za péči, kterou věnujete všem lidem, a to ve dne i v noci. Věříme, že stejně jako nám, tak i Vám tato práce přináší jak osobní růst, tak i uspokojení na duši. Všichni víme, že vykonáváte práci, která je v systému zdravotní péče naprosto nezastupitelná, rovněž také víme, že ji vykonáváte dle nejlepšího svědomí; nejlépe, jak umíte... Věřte, že svými činy pomáháte nejen osobám, kterým péči zajišťujete, ale i jejich rodinám, blízkým, nemocnici, celému systému zdravotní péče. Děkujeme za každý úsměv, každý okamžik strávený s pacientem, každou směnu, kterou vykonáváte, ale i za každý den, kdy sami, či v rodinném kruhu, odpočíváte. Nezapomínejte na sebe! Jen spokojený člověk dokáže vyrovnanost, lásku a pohodu vysílat kolem sebe.
 
 
KRÁSNÝ A POHODOVÝ MEZINÁRODNÍ DEN SESTER! 
 
 
Prezidium SVVS.
 
 
#IND2019 #NursingNow #peaceandquiet #bethebestnurse #carefromtheheart #beyourself #behappyeverywhereandeverytime
 
 
 
 
 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.