Přání Vám ...

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí členové i nečlenové SVVS,

dovolte nám, abychom Vám poděkovali za Vaši přízeň.

Rok 2020 se nadále ponese v duchu Kampaně Nursing Now a v aktivitách týkajících se podílení se na podpoře vědeckého ošetřovatelství, sdružování vysokoškolsky vzdělaných sester a zvyšování profesních, právních a ekonomických prosperit spojených s výkonem povolání vysokoškolsky vzdělaných nelékařských zdravotnických pracovníků v ošetřovatelství.

I v roce 2020 Vás budeme informovat o činnosti spolku na našem webu.

Dovolte nám, abychom Vám popřáli krásné prožití svátků vánočních a do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů.

K našemu přání členům SVVS dále patří i to, aby jim členství ve Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester bylo oporou, aby zde nacházeli inspiraci, i možnou realizaci a měli dostatek energie na obhajobu naší krásné profese.

 

Prezdium SVVS

 

 

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.