Pomoc Karolínce

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
zdravím Vás z velmi hektického období, které jak pevně věřím sledujete na webu a fb SVVS. Předmět dnešního sdělení je pro Vás možná trochu netradiční, ale vzhledem k tomu, že se Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester začíná zapojovat i do charitativní činnosti, rozhodla jsem se,  jej s Vámi sdílet a to i možná proto,  že blížící se konec roku v nás přirozeně vyvolává myšlenky týkající se bilancování úspěchů a neúspěchů všeho, co se daný rok odehrálo. Naše krásné ošetřovatelství má jednu velkou nevýhodu oproti ostatním vědám, musí totiž laické i odborné veřejnosti neustále dokazovat, v čem je jeho síla. Pokud začneme s bilancováním svých skutků, zjistíme, že mnoho věcí možná nejde tak, jak bychom si představovali, utápíme se v dokumentech, které často bývají smeteny ze stolu, snažíme se dělat činnosti, které cílí ke zvýšení prestiže ošetřovatelské profese, mnohdy na úkor vlastní rodiny, mnohdy na úkor svého osobního života. Pak ale přijde okamžik, kdy přesně víte, proč tohle všechno děláte, včera o mé noční to bylo hlasité poděkování pacienta, který 14 dní nemluvil a dnes je to prosba kolegyně o pomoc malé Karolínce. Případ malého děvčátka se mě dotkl a proto jsem se rozhodla distrubuovat tuto zprávu i mezi Vás, neboť pevně věřím, že po přečtení tohoto příběhu budete chtít i Vy pomoci.

Pokračovat ve čtení

ETNA Konference 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem European Transcultural Nursing Association (ETNA) vyzýváme odborníky z transkulturního ošetřovatelství, konkrétně všeobecné sestry, osoby podílející se na výuce programu ošetřovatelství, studenty ošetřovatelství a další odborníky z oboru ošetřovatelství či jiného příbuzného oboru k jejich participaci na mezinárodní konferenci, která sebude konat poprvé v České republice, konkrétně na půdě Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve dnech 19. - 22. června 2019. Konference se bude zabývat ošetřovatelským kurikulem a revolucí v kulturních kompetencích, proto vítáme všechny práce, které mapují některé ze souvisejících problémů a témat. Účast na konferenci je možná jak aktivní (přednáška/poster), tak i pasivní. Abstrakty je možné, dle pokynů pro autory, poslat do 30. října 2018.

Pokračovat ve čtení

Mezinárodní den sester

Doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. za SVVS nejen o Mezinárodním dni sester dne 13.5.2018 na ČT24.

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.