Vernisáž "Jsem sestra"

Vážení členové, nečlenové, příznivci i vy ostatní,

rádi bychom Vás pozvali na výstavu fotografií Jindřicha Štreita, která je hlavní akcí české účasti na kampani Nursing Now. Globální projekt pod hlavičkou The International Council of Nurses a World Health Organization má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. Patronkou kampaně je Její královská Výsost vévodkyně z Cambridge Kate Middleton, která chce touto formou vyjádřit poděkování sestrám na celém světě za to, co denně dělají. Partnery projektu v České republice jsou Ministerstvo zdravotnictví ČR, Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických povolání, Česká asociace sester, Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků a Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Patrony pro Českou republiku jsou Štefan Margita a Hana Zagorová. Kampaň Nursing Now běží již od roku 2018 a v květnu příštího roku vyvrcholí při příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale.

Jindřich Štreit fotografoval sestry v reálných pracovních situacích po dobu od května do července 2019. Na různých klinikách a odděleních Fakultní nemocnice Olomouc, Nemocnice Šternberk, Vsetínské nemocnice a v Hospicu Sv. Lukáše v Ostravě vzniklo více než čtyři tisíce snímků, z nichž pořadatelé vybrali na výstavu 24 fotografií.

Premiéru bude mít výstava Jsem sestra v olomoucké Galerii Šantovka. Vernisáž se uskuteční v úterý 7. ledna 2020 ve 14 hodin za účasti autora, zástupců partnerů, studentů a představitelů vysokých a středních škol s výukou pro povolání sestry, dále zaměstnanci nemocnic a členové vedení olomouckého kraje. Záštitu nad výstavou v Olomouci převzali hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA, rektor UP v Olomouci prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. a děkan FZV UP v Olomouci prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. Z Olomouce výstava zamíří postupně do Ostravy, Zlína, Českých Budějovic, Hradce Králové, Ústí nad Labem a její poslední zastávkou bude Praha.

 

Těšíme se na Vaši účast!

 

 

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.