Zahájení výstavy "Jsem sestra" - v Olomouci - proběhlo!

Vážení členové, nečlenové, příznivci i vy ostatní, 

nezapomeňte, že již zítra, tj. 7.1.2020 od 14 hodin, se koná zahájení výstavy fotografií Jindřicha Štreita s názvem Jsem sestra, a to v olomoucké Galerii Šantovka.

Putovní expozice, jejíž vznik inicioval Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester, je hlavní českou akcí v rámci celosvětové kampaně Nursing Now, která v květnu příštího roku vyvrcholí připomínkou 200. výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingale.

Jindřich Štreit fotografoval sestry v reálných pracovních situacích po dobu od května do července 2019. Na různých klinikách a odděleních Fakultní nemocnice Olomouc, Nemocnice Šternberk, Vsetínské nemocnice a v Hospicu Sv. Lukáše v Ostravě. Vzniklo více než čtyři tisíce snímků, z nichž pořadatelé vybrali na výstavu 24 fotografií.

Výstava fotografií Jindřicha Štreita je hlavní akcí české účasti na kampani Nursing Now. Globální projekt pod hlavičkou The International Council of Nurses a World Health Organization má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. Patronkou kampaně je Její královská Výsost vévodkyně z Cambridge Kate Middleton, která chce touto formou vyjádřit poděkování sestrám na celém světě za to, co denně dělají. Partnery projektu v České republice jsou Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických povolání - Valérie Tóthová (předsedkyně AVNZP), Česká asociace sester - Veronika Di Cara (členka prezidia České asociace sester, koordinátorka Nursing Nursing Czech Republic), Martina Šochmanová (prezidentka České asociace sester), Ministerstvo zdravotnictví ČR - Alice Strnadová (hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví České republiky), Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků - Tomáš Válek (předseda POUZP) a Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester- Jana Maňhalová (prezidentka Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester). Patrony pro Českou republiku jsou Štefan Margita a Hana Zagorová. Kampaň Nursing Now běží již od roku 2018 a 12. května příštího roku vyvrcholí při příležitosti 200. výročí narození Florence Nightingale.

Premiéru bude mít výstava Jsem sestra v olomoucké Galerii Šantovka. Vernisáž se uskuteční v úterý 7. ledna 2020 ve 14 hodin za účasti autora, zástupců partnerů, studentů a představitelů vysokých a středních škol s výukou pro povolání sestry, dále zaměstnanci nemocnic a členové vedení olomouckého kraje. Záštitu nad výstavou v Olomouci převzali hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA, rektor UP v Olomouci prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. a děkan FZV UP v Olomouci prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D, kteří vernisáž zahájí. Z Olomouce výstava zamíří postupně do Ostravy, Zlína, Českých Budějovic, Hradce Králové, Ústí nad Labem a její poslední zastávkou bude Praha.

Garantem výstavy je Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Jde o nepolitické, dobrovolné, registrované a neziskové sdružení vysokoškolsky vzdělaných sester a vysokoškolských studentů ošetřovatelství. Programem spolku je podpora vědeckého ošetřovatelství v rámci výkonu povolání sestry, zvyšování profesních, právních a ekonomických prosperit spojených s výkonem povolání vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v ošetřovatelství (www.svvs.cz).

 

Předem děkujeme za Vaši účast a těšíme se na Vás

Prezidum SVVS.

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.