Katalogy s názvem Jsem sestra v Olomouci

Viceprezidentky Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester (SVVS) Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. a Mgr. Libuše Winklerová předaly řediteli Fakultní nemocnice v Olomouci prof. MUDr. Romanu Havlíkovi, Ph.D. katalogy s názvem Jsem sestra. Přítomny byly také náměstkyně nelékařských oborů Ing. Bc. Andrea Drobiličová a vedoucí odboru marketingu Ing. Veronika Jeřábková. Katalog fotografií je nedílnou součástí putovní výstavy se stejným názvem. Autorem je známý fotograf Jindřich Štreit. Výstava a katalog představují soubor fotografií vystihujících náročnost povolání sestry a jsou hlavními akcemi zapojení České republiky do celosvětového projektu Nursing now. FN Olomouc byla nejvýznamnějším partnerem SVVS v tomto projektu a podílela se i finančně na vydání katalogu. Jako dar SVVS předaly členky prezidia řediteli nemocnice soubor velkoformátových fotografií, které vznikly na pracovištích FN. Bylo dohodnuto, že po ukončení nynějšího nesnadného období se bude v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc společně realizovat vernisáž, kde proběhne i křest katalogu. Již nyní jste srdečně zváni. O zahájení vás budeme včas informovat. Garantem výstavy a katalogu Jsem sestra je Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester, více informací na www.svvs.cz.

Pokračovat ve čtení

Náročnou práci sester ukazuje katalog fotografií Jindřicha Štreita

Náročnou práci zdravotníků Vsetínské nemocnice ukazují některé fotografie zařazené do katalogu JSEM SESTRA, který vyšel ke stejnojmenné putovní výstavě organizované po celé republice už od loňského ledna. Autorem snímků je světoznámý fotograf a vsetínský rodák Jindřich Štreit. V polovině ledna katalogy přímo do Vsetína přivezla viceprezidentka Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester Zdeňka Mikšová, která je spolu s velkoformátovými fotografiemi pořízenými na zdejších odděleních předala vedení Vsetínské nemocnice a také sestrám zachyceným na snímcích.

Pokračovat ve čtení

Zrušení konference a zasedání pléna - 22.10.2020

Z důvodu současné epidemiologické situace Prezidium SVVS ruší konferenci Sestra v proměnách času IV. , která se měla konat 22.10.2020 na VZŠ Praha.
Prezidium vyhodnocuje epidemiologickou situaci a bude vás v  dostatečném předstihu (minimálně 8 týdnů) informovat o jejím náhradním termínu.
 
Prezium SVVS odvolává Plénum SVVS, které bylo svoláno na 22.10.2020 (viz bod 7 článku 7 Statutu SVVS), a to z důvodu současné epidemiologické situace.
S odkazem na bod 6 článku 7 a bod 4 článku 8  Statutu SVVS Prezidium SVVS svolá mimořádné zasedání Pléna v nejbližším možném termínu, kdy to bude s ohledem na epidemiologickou situaci možné. Termín jednání Pléna bude oznámen členům minimálně 30 dní před jeho konáním.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.