Proměna ošetřovatelské péče ve 21. století

Autorka: Bc. Barbora Černá

Školitelka: Mgr. Věra Olišarová Ph.D

V současné době právě probíhá po celém světě kampaň Nursing Now. A proto jsme na tuto skutečnost reagovali a zapojili se. Jako jeden z cílů tohoto projektu je představit veřejnosti práci sester, a zvýšit tak této profesi prestiž. V souvislosti s tím putovala po České republice výstava nazvaná „Jsem sestra.“ Tyto fotografie plné emocí pořídil světoznámý fotograf Jindřich Štreita. Garantem této vernisáže se stal Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester v čele s prezidentkou Mgr. Janou Maňhalovou, Ph.D.

Pokračovat ve čtení

Změna místa výstavy fotografií - Jihlava

Vážení členové i Vy ostatní,

po dlouhé době bychom Vás rádi opět pozvali na vernisáž fotografií pana profesora Štreita s názvem „Jsem sestra“ do Modré chodby Nemocnice Jihlavy p. o., na adrese Vrchlického 59, 586 33; Jihlava. Zahajovací akce se uskuteční 2.července 2020 ve 13:00. Fotografie zde naleznete do 30.8.2020, proto neváhejte přijít i Vy!

Záštitu nad touto akcí převzali MUDr. Lukáš Velev, ředitel Nemocnice Jihlava p. o. a Mgr. Jarmila Cmuntová, náměstkyně ošetřovatelské péče Nemocnice Jihlava p. o.

Těšíme se na Vaši účast!

 

Důležitost sester ve Vsetínské nemocnici

Pro Mezinárodní rok sester a porodních asistentek měli ve Vsetínské nemocnici naplánovánu řadu akcí, jejichž cílem by bylo zvýšit prestiž povolání sester a porodních asistentek, jakož i oslovit studenty a zdůraznit všem, že bez práce sester se nelze obejít. Koronavirová pandemie ale změnila jejich plány. Museli, stejně jako všichni ostatní, ze dne na den změnit systém  práce a vydat se do boje s koronavirem. Znovu otevřeli infekční lůžkovou stanici, ale také další stanici pro suspektní pacienty, zavedli triáž u vstupu do areálu nemocnice a do polikliniky. Zůstali v práci pro pacienty. Povolání sestry se opět vrátilo na výsluní a proto i v návaznosti na kampaň Nursing Now 2020 a zvýšení prestiže sester v očích veřejnosti natočili dvě videa:

Pokračovat ve čtení

Akce #RememberHealthHeroes

SVVS se připojuje k výzvě ICN a WHO a uctívá nejen v předvečer Mezinárodního dne sester památku všech sester a zdravotnických pracovníků, kteří položili své životy při boji s pandemií Covid-19. Myslíme také na všechny pacienty a jejich rodinné příslušníky, kterých se tato situace dotkla. My, kteří si přejeme pevné zdraví, uctěme jejich památku tichou vzpomínkou...

 

 

#RememberHealthHeroes 
#Nurses 
#InternationalNursesDay 
#ThanksHealthHeroes

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.