Kongres "Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XII"

aneb "Ošetřovatelství v době kovidové." Kongres se bude konat dne 22. 9. 2021, dle aktuální epidemiologické situace buď v aule chirurgických oborů FN Plzeň Lochotín, nebo pak on line z prostor FZS ZČU v Plzni.

Odkaz: https://konferencefzsplzen.wordpress.com/

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.