PF 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí členové SVVS, přestože situace je náročná, pracovní podmínky extrémní, přijměte srdečné přání k nastávajícím svátkům, radost, spokojenost a pevné zdraví do nového roku 2022.

V naději, že nový rok bude klidnější a veselejší.

prezidium SVVS

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.