Nový časopis PRAXE!

PRAXE je odborný online časopis pro nelékařské profese. Odbornost, zkušenosti a PRAXE členů redakční rady přináší zcela nový rozměr podávání informací a nový způsob publikování o zdravotnictví, respektive o problematice nelékařských profesí. Cílem časopisu je podávání informací ze zdravotnictví, dát prostor pro multioborovou diskuzi, seznamovat s výsledky vědecké práce nelékařů, podpora kampaní, které mají za cíl podporu prestiže nelékařů.

Více informací a zároveň i aktuální číslo na: https://www.casopispraxe.cz

 

Staňte se i Vy autory příspěvků v novém časopise!

Držíme palce, Prezidium SVVS.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.