SVVS si vás dovoluje pozvat na První národní konferenci ZDRAV-EDU 2023

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na první národní konferenci „ZDRAV- EDU 2023“, která se bude konat 23. - 24.10.2023 v Univerzitním kampusu Bohunice, Kamenice 5, BRNO. Záštitu nad konferencí převzal ministr zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR.

Jedná se o první národní konferenci na téma vzdělávání ve zdravotnictví. Ambicí ministerstva zdravotnictví je založit tradici setkávání odborníků zastupujících vzdělavatele, zdravotnické pracovníky, studenty zdravotnických oborů, ale i zákonodárce nebo poskytovatele zdravotních služeb a dalších stakeholderů rezortu zdravotnictví a vzdělávání.

Cílem konference je představení možných směrů v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků. Významná část sdělení bude věnována analýzám stavu vzdělávání ve zdravotnictví, personálním kapacitám ve zdravotnictví a strategiím ministerstva zdravotnictví v optimalizaci vzdělávání. Součástí programu budou tematické workshopy určené účastníkům konference. Protože je v Brně skvěle vybavené simulační centrum při LF MU, nabízíme účastníkům konference a zájemcům z řad studentů zdravotnických oborů exkurzi tohoto centra.

 

Věříme, že Vás program konference zaujme a těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi.

Programový výbor konference

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková
MUDr. Martin Kočí
MUDr. Irena Maříková, MBA
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
Mgr. Alice Strnadová, MBA
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. 

 

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.