Zasedání Pléna SVVS (19.4.2024)

Dne 19. 4. 2023 proběhne zasedání Pléna SVVS.

 

Program zasedání:

 1. Zahájení, seznámení s programem.
 2. Volba předsedajícího zasedání pléna, volba zapisovatele.
 3. Zpráva o činnosti SVVS a činnosti Prezidia za volební období.
 4. Výroční zpráva SVVS.
 5. Finanční hospodaření SVVS.
 6. Diskuse.
 7. Volba prezidia a komisí (představení kandidátů), hlasování, přijetí
  usnesení.
 8. Volba osoby oprávněné podat žádost o zápis do rejstříku spolků.
 9. Různé.
 10. Závěr.

 

Kompletní program Pléna SVVS ke stažení ZDE.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.