On-line schůze

Přehled plánovaných on-line schůzek:

  • Online setkání členů SVVS 1/2024
    • Datum a čas: 25. 6. 2024 ve 13.30
    • Připojení: na MS TEAMS bude zasláno přes email na členskou základnu.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.