Nové simulační centrum na ZSF JU

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity otevřela simulační centrum pro zdravotnické obory, v němž bude učit moderními metodami za využití sofistikovaných modelů a přístrojů. Cílem je připravit studenty na to, co je potká v nemocnicích a na záchrance, zorientovat je v tomto prostředí a s pomocí nejmodernějších figurín je naučit ošetřovat pacienty i v těch nejvážnějších stavech. V České republice je to první takto komplexně pojaté simulační centrum, které je zaměřené výhradně na nelékařské zdravotnické obory.

Dvoupodlažní budova je přístavbou k dosavadnímu objektu ZSF JU v ulici U Výstaviště. Výstavba simulačního centra trvala dva roky, během nichž vznikla cvičná nemocnice se špičkovou technologií výuky. Jsou v ní standardní nemocniční pokoje, jednotka intenzivní péče, porodní sál s neonatologií, autentická část sanitky rychlé záchranné služby i další zázemí odpovídající reálnému prostředí nemocnic. Pro vyučování je klíčový velín, do něhož směřují informace z jednotlivých pracovišť pomocí audiovizuální techniky, a místnost pro debriefing. Tam se odehraje skupinový rozbor výkonů – studenti totiž v nemocničním pokoji, na sále i v sanitce pracují s „pacienty“ sami bez vyučujících, kteří je i s dalšími spolužáky sledují přes kamery a polopropustné skleněné stěny.

Simulační centrum stálo včetně zařízení cca 58 milionů korun. Od začátku se na jeho vytváření podíleli i vyučující zdravotnických oborů, kteří ze své vlastní praxe znají nemocniční prostředí a chtěli ho studentům co nejvěrněji přiblížit – i tím je unikátní.

 

Tisková zpráva ZDE.

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.