Katalogy s názvem Jsem sestra v Olomouci

Viceprezidentky Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester (SVVS) Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. a Mgr. Libuše Winklerová předaly řediteli Fakultní nemocnice v Olomouci prof. MUDr. Romanu Havlíkovi, Ph.D. katalogy s názvem Jsem sestra. Přítomny byly také náměstkyně nelékařských oborů Ing. Bc. Andrea Drobiličová a vedoucí odboru marketingu Ing. Veronika Jeřábková. Katalog fotografií je nedílnou součástí putovní výstavy se stejným názvem. Autorem je známý fotograf Jindřich Štreit. Výstava a katalog představují soubor fotografií vystihujících náročnost povolání sestry a jsou hlavními akcemi zapojení České republiky do celosvětového projektu Nursing now. FN Olomouc byla nejvýznamnějším partnerem SVVS v tomto projektu a podílela se i finančně na vydání katalogu. Jako dar SVVS předaly členky prezidia řediteli nemocnice soubor velkoformátových fotografií, které vznikly na pracovištích FN. Bylo dohodnuto, že po ukončení nynějšího nesnadného období se bude v prostorách Fakultní nemocnice Olomouc společně realizovat vernisáž, kde proběhne i křest katalogu. Již nyní jste srdečně zváni. O zahájení vás budeme včas informovat. Garantem výstavy a katalogu Jsem sestra je Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester, více informací na www.svvs.cz.

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.