Zpráva ze zahájení výstavy "Jsem sestra" v jihlavské nemocnici

Putovní výstava „Jsem sestra“, která je součástí celosvětové kampaně Nursing Now zavítala i do Jihlavy. Je umístěna v Modré chodbě jihlavské nemocnice do 31. srpna 2020. Výstava byla slavnostně zahájena 2. července 2020 ve 13 hodin ředitelem Nemocnice Jihlava p. o., MUDr. Lukášem Velevem a náměstkyní ošetřovatelské péče Mgr. Jarmilou Cmuntovou. Oba představitelé managementu hostitelské nemocnice promluvili s úctou o práci sestry a vyjádřili své potěšení, že výstava podporuje zviditelnění důležitosti a nenahraditelnosti sester. Vernisáže se zúčastnil a o svých fotografiích promluvil i autor výstavy, prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c., který zdůraznil, že bez Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester, zejména jeho viceprezidentek, Mgr. Zdeňky Mikšové, Ph.D. a Mgr. Libuše Winklerové, by výstava nevznikla. Celou vernisáží provázel hrou na violoncello student 5. ročníku 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ondřej Molva. Krátce o svém profesním životě promluvila i vrchní sestra Urgentního příjmu, Mgr. Hana Hladíková a vyjádřila svou hrdost na sesterskou profesi.

Slavnostního zahájení výstavy fotografií, které dokumentují každodenní práci sestry i momenty, které zachycují emoce, které sestry do své práce vkládají při poskytování ošetřovatelské péče o své pacienty, se zúčastnili zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina Ing. Soňa Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, a náměstek hejtmana Ing. Vladimír Novotný. Přivítali jsme i prorektorku Vysoké školy polytechnické Jihlava, Mgr. Alenu Štěrbovou a zástupkyni vedoucí Katedry zdravotnických studií, PhDr. Lenku Gőrnerovou, PhD.

O výstavě informoval regionální tisk Jihlavské listy, jehož šéfredaktor se zúčastnil vernisáže https://www.jihlavske-listy.cz/clanek31383-streitovy-fotografie-mapuji-praci-sester.html a redaktorka Českého rozhlasu Vysočina pozvala autora fotografií do svého studia https://vysocina.rozhlas.cz/na-svem-fotografovani-hledam-pekne-i-kdyz-se-lidem-casto-zdaji-me-fotografie-8242185?fbclid=IwAR3TJWiP0C8Q-P0L8FzIToGWhzJsOMPfHskuAA8xQcQscD-Qe0Y65aan-PA

Především jsme měli radost z početné účasti sester, pracujících v naší nemocnici. Výstavou a slavnostní vernisáží jsme jim chtěli vyjádřit poděkování za jejich práci, strávit společně příjemnou chvíli a podpořit opětovné uvědomění si proč jsme sestry.

 

Fotografie z akce naleznete níže...

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.