Důležitost sester ve Vsetínské nemocnici

Pro Mezinárodní rok sester a porodních asistentek měli ve Vsetínské nemocnici naplánovánu řadu akcí, jejichž cílem by bylo zvýšit prestiž povolání sester a porodních asistentek, jakož i oslovit studenty a zdůraznit všem, že bez práce sester se nelze obejít. Koronavirová pandemie ale změnila jejich plány. Museli, stejně jako všichni ostatní, ze dne na den změnit systém  práce a vydat se do boje s koronavirem. Znovu otevřeli infekční lůžkovou stanici, ale také další stanici pro suspektní pacienty, zavedli triáž u vstupu do areálu nemocnice a do polikliniky. Zůstali v práci pro pacienty. Povolání sestry se opět vrátilo na výsluní a proto i v návaznosti na kampaň Nursing Now 2020 a zvýšení prestiže sester v očích veřejnosti natočili dvě videa:

První představuje hlavně práci sester na interních oborech: https://www.youtube.com/watch?v=Wj4uvNW8fbE&list=PLjVzVMfqoLI_qfiQlUCVBybRGzXXL0SLV&index=2

Druhé mělo původně představit práci na operačních oborech, ale současná situace změnila plány, takže nakonec nese název „Bojujeme s koronavirem“: https://www.youtube.com/watch?v=WGtKOsZQHgk&list=PLjVzVMfqoLI_qfiQlUCVBybRGzXXL0SLV

 

Videa jsou velmi zdařilá.

Na závěr přidáváme reportáž ze Vsetínské nemocnice k Mezinárodnímu roku sester z regionální TV:

https://www.youtube.com/watch?v=-dYF54GN43o&list=PLjVzVMfqoLI_qfiQlUCVBybRGzXXL0SLV&index=3

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.