VÁM VŠEM...

Vážení a milí kolegové, vážené a milé sestry,

děkujeme Vám za Vaše zprávy prezentující dění na Vašich pracovištích posledních dní. Současná situace opět ukazuje, že jsou sestry spolu s dalšími zdravotníky stěžejním článkem nejen nové epidemiologické situace, ale i celého zdravotnictví. Dovolte nám poděkovat všem sestrám a dalším profesionálům za to, co denně dělají.

Členové Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester se aktivně podílejí na plnění nelehkých úkolů a úkonů, které s sebou současná situace přináší. Jsme neskonale vděčné, že v našich řadách máme osoby – manažery, které rozhodují o řešení krizových situacích v nemocnicích i ve vzdělávacích institucích. Osoby – sestry u lůžka, které se spolupodílejí na péči o vysoce infekční pacienty i o další pacienty a pomáhají personálně oslabených oddělením. Osoby - studenty, kteří se rozhodli místo studia z domova pomoci přímo při výjezdech za pacienty, při práci v odběrových místech, při telefonování s občany, kteří mají strach a potřebují radu po telefonu. Osoby - maminky, které musely zůstat doma se svými ratolestmi. Osoby -  dobrovolníci, kteří šijí roušky potřebným. Jsme hrdé na to, že nám dáváte důvěru a jsme hrdé na to, že se všichni snažíte jakkoliv pomoci.

Nelehká doba v nemocnicích často připomíná bojové podmínky Krymské války a Vy, hrdinky a hrdinové, stojíte v prvních liniích, stejně jako tam kdysi stála sama Florence Nightingalová, jejíž narození si v květnu letošního roku mimo jiné připomeneme. Z důvodu již všem známého, jsme nuceni proto přerušit další putovní výstavu fotografií „Jsem sestra“ a to až do odvolání. Veškeré novinky sledujte na webu www.svvs.cz.

Prosíme Vás, abyste i tyto nelehké chvíle využili k přemýšlení nad tím, co je v životě opravdu důležité. Nebojte se nám dát rady, co můžeme zlepšit, jakým směrem se vydat, jak plnit naší filosofii.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, přejeme Vám i Vašim blízkým hodně sil, pevné zdraví, pacientům přejeme, aby z Vaší péče odcházeli uzdravení a s pocitem uznání a úcty k Vaší/naší náročné profesi.

 

Všem sestrám i dalším pracovníkům vzdáváme hold! Děkujeme za Vás všechny!

Držte se,

Prezidium SVVS.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.