Zahájení výstavy "Jsem sestra" v Českých Budějovicích

Vážení a milí čtenáři,

výstava fotografií světoznámého fotografa Jindřicha Štreita se dnes 3.3.2020 oficiálně posunula do Českých Budějovic. Shlédnout ji zde, v IGY Centru na adrese Pražská tř. 1247/24, 370 04, v prvním patře, můžete až do 31.3.2020, poté poputuje do Hradce Králové.

Průvodkyní celé výstavy byla prezidentka SVVS Mgr. Jana Maňhalová, Ph.D., která současně pracuje na Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče ZSF JU a zároveň jako sestra na infekčním oddělení jihočeské nemocnice. Po úvodním slovu, ve kterém vysvětlila základní záměry výstavy, přivítala hosty a poděkovala všem zúčastněným, dostali slovo hlavní sestra České republiky Mgr. Alice Strnadová, MBA, děkanka ZSF JU v Českých Budějovicích Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum a ředitelka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., a v neposlední řadě také rektor Jihočeské univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. Všichni vyjádřili úctu k fotografiím, ale zároveň i k profesi sestry. Hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA podotkla, že toto povolání má mnoho podob a snaha o autonomii a odpovídající prestiž sester se rodí ve vleklých bolestech. Děkanka ZSF JU dr. Chloubová vyjádřila hrdost ke spojení této kampaně s fakultou ZSF JU, která vzdělává sestry. Za úžasný nápad uspořádat tuto výstavu poděkovala dr. Maňhalové ředitelka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče prof. Valérie Tóthová. Přiznala, že nejprve si pro tento cyklus fotografií přála najít místo v prostorách školy nebo univerzity, ale nyní je ráda, že jsou vystavené v místě, kterým prochází spousta lidí. Rektor JU doc. Tomáš Machula ocenil nejen výstavu, ale i úroveň Zdravotně sociální fakulty. Velmi významným hostem byl samotný profesor Jindřich Štreit, který po celou dobu vtipkoval a komunikoval s přítomnými. Prof. Štreita také velmi potěšilo, že za ním přišli i jeho bývalí studenti, které učil fotografovat v Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, což pro něj jako překvapení přichystala samotná ZSF JU.

Navzdory výskytu koronavirové infekce na území České republiky, bylo zahájení celkově poklidné. Panovala příjemná, slavnostní atmosféra, kterou doprovázela hudba a studentky oblečené do slušivých „retro“ uniforem. 

Rovněž nás provázel problém se stojany, které jsme měli zapůjčené. od FNOL... Tímto bychom rádi poděkovali firmě STT servis s.r.o., která nás zachránila a stojany vyrobila, zejména bychom pak chtěli poděkovat Tomáši Ticháčkovi, jednateli firmy. Velké díky za vše.

Putovní expozice nazvaná "Jsem sestra" je součástí celosvětové kampaně Nursing Now usilující o zvýšení prestiže profese sester. Vzhledem k tomu, že kampaň Nursing Now má za úkol především následující cíle: zvýšit prestiž profese všeobecných sester, zviditelnit jejich přínos společnosti, zlepšit pracovní podmínky sester a jejich životní styl, udržet zkušené sestry v profesi a zvýšit počty nových studentů ošetřovatelství, domníváme se, že touto výstavou lze první dva body kampaně naplnit. Celková kampaň Nursing Now začala v roce 2018 a vyvrcholí letos 12. května, kdy si svět připomene 200. výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingale. V tento datum je plánován přesun fotografií na Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Nápad uspořádat výstavu inicioval Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester. Známý fotograf a vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života Jindřich Štreit fotografoval sestry od května do července 2019 ve Fakultní nemocnici Olomouc, nemocnicích ve Šternberku a Vsetíně i v Hospicu Sv. Lukáše v Ostravě. Vytvořil přes čtyři tisíce snímků, které vzdávají hold práci sester – zachycují okamžiky běžné ošetřovatelské praxe a ukazují, jak je tato práce náročná, různorodá a také plná emocí. 

 

Více informací z pořádané akce a fotografie naleznete ZDE.

 

Všem, co jste dorazili, mnohokrát děkujeme...

Prezidium SVVS.

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.