Zahájení výstavy "Jsem sestra" v Ostravě

Vážení a milí čtenáři,

Výstava “Jsem sestra” se dnes, tj. 14.2.2020, posunula do dalšího města, a to do Ostravy. Můžete ji navštívit v Avion shopping parku, Rudná 114/3114, 700 03, Ostrava a to pouze do 28.2. 2020.

Průvodcem vernisáže byl předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků, pan Bc. Tomáš Válek, DiS, který má stále ještě fotografie v opatrovnictví. Úvodní slovo získal zástupce Senátu Parlamentu ČR doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. Ve svém proslovu vyzvedl především potřebu všeobecné sestry a její nepostradatelnost při péči o pacienta. Dále byla vyzvána viceprezidentka SVVS Mgr. Libuše Winklerová, která se zaměřila na organizaci dalších výstav fotografií, jejich následná místa a vyvrcholení kampaně Nursing Now v Praze, také poděkovala všem partnerům kampaně. Velký význam profese všeobecné sestry a zviditelnění jejich profesních atributů potvrdila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči paní magistra Jarmila Dostálová. Další významní účastníci, např. za ČAS Mgr. Renata Tydlačková, ředitel Nemocnice s poliklinikou v Havířově Ing. Norbert Schellong, ředitel Odborného léčebného ústavu Metylovice MUDr. Radim Dudek, MBA, ředitel  nemocnice ve Frýdku-Místku  Ing. Tomáš Stejskal, ale i ředitel hospice sv. Lukáše Bc. Martin Pražák, DiS. vyjádřili svoji úctu k velkému významu a potřebě takových akcí. Z dalších osob jste měli možnost se potkat například s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči z nemocnice Nový Jičín paní magistrou Petra Czyžová, ze Sanatoria Jih paní náměstkyní Mgr. Ivanou Kovaříkovou, zástupkyní náměstkyně z Fakultní nemocnice Ostrava paní PhDr. Jitkou Šináglovou, náměstkyní z Městské nemocnice v Ostravě paní Mgr. Karlou Kaločovou a PhDr. Lenkou Šipulovou ze Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě. Velmi významným hostem byla zakladatelka bazální stimulace v ČR paní PhDr. Karolína Friedlová, PhD., ale i zakladatel HealthCare Institute pan Dan Vavřina. Závěrem předseda POUZP poděkoval zástupci Avion Shopping Park Ostrava za možnost využít prostor nákupního centra k umístění putovní výstavy „Jsem sestra“. Dále pak pronesl pár slov o projektu NursingNow a NursingNow ČR, předal informace o putovní výstavě a vyzval všechny ke společnému přípitku na úspěch putovní výstavy.

Celá akce probíhala ve velmi příjemné atmosféře, stejně jako i následná prohlídka fotografií, účastníci si vzájemně sdělovali své pocity u připraveného rautu.

Globální projekt Nursing Now pod hlavičkou The International Council of Nurses a World Health Organization má zviditelnit význam sester, podpořit jejich vliv a maximalizovat jejich přínos pro společnost. Patronkou kampaně je Její královská Výsost vévodkyně z Cambridge Kate Middleton, která chce touto formou vyjádřit poděkování sestrám na celém světě za to, co denně dělají. Putovní výstava "Jsem sestra", kterou inicioval SVVS, je hlavní účastí v kampani Nursing Now ČR.

Z Ostravy poté výstava poputuje až do Českých Budějovic!

POUZP, především bc. Tomášovi Válkovi, DiS, velmi děkujeme za pozvání a zde již několik fotografií...

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.