Problematika důstojnosti a hodnoty lidského života u pacienta v intenzivní péči

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

prosíme Vás o spolupráci prostřednictvím vyplnění elektronického dotazníku s názvem "Problematika důstojnosti a hodnoty lidského života u pacienta v intenzivní péči". 

Vyplnění dotazníku je zcela anonymní, vyplněním dáváte souhlas s použitím Vašich odpovědí ve výzkumu.

Jedná se o dotazník studentky Elišky Bauerové, která je studentkou 2. ročníku Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Za ochotu a Váš čas děkujeme!

 

Odkaz na dotazník ZDE.

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.