Nursing Now

Nursing Now – tříletá kampaň (2018-2020) s cílem zlepšit zdraví povýšením profilu a stavu ošetřovatelství celosvětově.
Kampaň reagující na stav ošetřovatelství ve světě na podporu podmínek pro poskytování kvalitní péče dle kompetencí, které sestrám náleží.
Více informací na: http://www.who.int/hrh/news/2018/nursing_now_campaign/en/ 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.