ETNA Konference 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem European Transcultural Nursing Association (ETNA) vyzýváme odborníky z transkulturního ošetřovatelství, konkrétně všeobecné sestry, osoby podílející se na výuce programu ošetřovatelství, studenty ošetřovatelství a další odborníky z oboru ošetřovatelství či jiného příbuzného oboru k jejich participaci na mezinárodní konferenci, která sebude konat poprvé v České republice, konkrétně na půdě Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve dnech 19. - 22. června 2019. Konference se bude zabývat ošetřovatelským kurikulem a revolucí v kulturních kompetencích, proto vítáme všechny práce, které mapují některé ze souvisejících problémů a témat. Účast na konferenci je možná jak aktivní (přednáška/poster), tak i pasivní. Abstrakty je možné, dle pokynů pro autory, poslat do 30. října 2018.
 
Více informací o konferenci, jež nese název: „The nursing curriculum needs a cultural revolution: The why, the how, the what and the when of a global culturally competent curriculum“, naleznete na www.etna2019.cz
 
Více informací ZDE.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.