Multidisciplinarita v péči o pacienta

Vážené kolegyně, kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit, že se dne 18. dubna 2018 uskuteční V. ročník mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Multidisciplinarita v péči o pacienta.

Registrace na mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy je spuštěna na adrese https://fzs.upce.cz/kvalita-jeji-perspektivy-2018.

Vaše příspěvky můžete vkládat do 31. ledna 2018, šablony příspěvků a další instrukce naleznete na stránkách konference https://fzs.upce.cz/pozadavky-na-prispevky-1.

Uzávěrka přihlášek je 17. března 2018.

 

Na konferenci se svými příspěvky také vystoupí:

PhDr. Martina Šochmanová, MBA – Česká asociace sester

Mgr. Lenka Guttová, MBA – ÚVN Střešovice, Praha

MUDr. Petr Hejzlar – Péče o duševní zdraví, Pardubice

PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. – Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc.  –  IKEM, Praha

PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. – Katedra teologické etiky Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

doc. PhDr. Patrícia Dobríková, Ph.D. et Ph.D. – Fakulta zdravotnictví, Katolická univerzita v Ružomberoku

Katri Vehviläinen-Julkunen, PhD, Lic HC, MS, RN, RM – University of Eastern Finland, Faculty of Health Sciences

prof. Serkan Yilmaz, Ph.D. – Ankara University Turecko

 

 

 

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.