Propagace SVVS

Viceprezidentka doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. představila záměry SVVS na konferencích:

XI. Kongres kardiologických sester v Ostravě, ve dnech 5. - 6. 10. 2017.

Zpráva z konference:

Prezentace sester ukázaly vysokou úroveň a kvalitu ošetřovatelských odborných, technických a výzkumných – vědeckých znalostí i dovedností. Je zřejmé, že existují pracoviště, kde je sesterský tým výborně veden a motivován k profesionálnímu vztahu k pacientovi = sledování jeho potřeb jejich saturace. Sestry jsou vedeny ke kritickému myšlení , které mimo jiné umožňuje  analýzu situací, které by mohly pacienta poškodit.

Program konference

 

5. mezinárodní konference Nové trendy ve zdravotnických vědách V. na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Jana  Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, dne 19. října 2017.

Zpráva z konference:

Existují nemocnice, které úzce spolupracují se vzdělávacími institucemi, kdy jejich snaha směřuje ke zkvalitnění praktické výuky ke spokojenosti sester, studentů a výstupu z učení a společně pak k zajištění kvalitní péče a spokojenosti pacientů.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.