Vyjádření skupiny studentů studujících Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

Ošetřovatelství je obor zahrnující široké spektrum odvětví. Nejen, že sestry musí být zručné a inteligentní, ale musí být také empatické, tolerantní, aktivní, emočně vyzrálé, apod. Drtivou většinu sester mrzí nedocenění jejich profese. Je opravdu velice smutnou událostí, že si lidé v poslanecké sněmovně myslí, že ošetřovatelství je pouze o „Nahození prášků“ nebo „píchání injekcí“. To evidentně podle jejich názoru zvládne i nevzdělanec.

Dnešní ekonomika v ČR sestrám nepřeje. Platové ohodnocení je jedno z nejhorších a vzdělání je prakticky vždy nedoceněné. Ačkoliv by každý řekl, že sestru s dvěma vysokými školami zaměstnají všude, opak je pravdou. Nemocnice mnohem raději sáhne po zdravotnickém asistentovi, aby sestře nemusela dát finanční obnos adekvátní k jejímu vzdělání. V krajních případech se podepisují smlouvy, ve kterých bude sestra zaměstnána, ovšem na nižší pozici, za nižší finanční ohodnocení. Tak to, bohužel, v dnešní době chodí.

Když se na pohled ošetřovatelství podíváme v období několika let, vidíme veliké pokroky díky možnosti vzdělání, tvorbě mnoha užitečných výzkumů nebo rozvoji EBN. Nejen jako studenti ale i jako nezaujatí lidé se setkáváme v nemocničním prostředí se všemi typy sester/ se všemi kategoriemi ošetřovatelského personálu. Pozorujeme dnes a denně rozdílnosti v poskytování ošetřovatelské péče. Ono je velice jednoduché kriticky zhodnotit práci ostatních, ale zhodnotit kriticky práci svou, nalézt chyby a eliminovat je, to už je velice obtížné. Nejen to učí vysoká škola sestry.

Dále pozorujeme odezvu širokého okolí. Názory těchto lidí jsou typu: „Sestry dříve studovaly 4 roky, měly pouze maturitu a jsou lepší, jak ty dnešní,o mají vysokou.“  Možná tomu tak v některých případech je, ale je důležité si uvědomit, že sestra v dnešní době není pasivní pomocnicí lékaře. Sestra samostatně vyhledává a vykonává ošetřovatelskou péči, uspokojuje pacientovy potřeby, na které sám nestačí, kooperuje s lékařem, častokrát funguje jako psycholožka, edukátorka, advokátka, výzkumnice, mentorka, … atd.

Z vlastní zkušenosti víme, že na střední škole jsme neuměli mnoho věcí, bez kterých je sestra v praxi ztracená. Co se zralosti a zkušeností týče, v rámci praxe na střední škole jsme byli přítomni u úmrtí cca 1-2 lidí, neuměli jsme zavést PŽK, neuměli jsme řádně komunikovat s pacienty ani zdravotnických týmem, nehledě o zhodnocení všech možných komplikací a tvorbě možných krizových plánů.

Závěrem bychom rádi za celou skupinu, která svými názory přispěla, sdělili, že ošetřovatelská péče není pouze o hygieně a aplikaci injekcí. Sestry se středoškolským vzděláním bohužel častokrát plní pouze indikace lékaře, jsou pasivní a nehledí na pacientův komfort a emoční rozpoložení. Už jen proto, aby sestra byla formována a uměla poskytnout dobrou a komplexní ošetřovatelskou péči, je nutné vysokoškolské vzdělání. V případě poskytování dobré péče dochází ke zvyšování kvality, objevování nových poznatků, které se v praxi osvědčí jako lepší a efektivnější a za vším stojí právě sestra.

Proto je nutné, aby sestra byla rozumně myslící jedinec, který zhodnocuje veškeré klady a zápory, myslí na potenciální rizika, kterým se snaží předcházet a vede pacienta k jeho uzdravení, na což sestru střední škola nepřipraví.

 

Skupina VŠ studentů oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.