Profese sestry v širších souvislostech aneb nejen o vzdělávání

Dne 12. 9. 2017 v Českých Budějovicích se  ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a nakladatelstvím GRADA uskutečnil I. ročník konference SVVS s názvem "Sestra v proměnách času", prvně s podtitulem "Profese sestry v širších souvislostech aneb nejen o vzdělávání".

Konference byla složena ze zvaných přednášek, studentské sekce a E-poster sekce.

Zahájena byla prof. PhDr. Valérií Tóthovou, Ph.D., děkankou Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Mgr. Janou Maňhalovou, prezidentkou Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester.

Program byl opravdu bohatý a obsahoval následující přednášky:

  • Závisí budoucnost zdravotnictví na sestrách? - prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. 
  • Kvalitu dělají sestry - MUDr. David Marx, Ph.D.
  • Soudně-znalecká činnost v ošetřovatelství a důležitost korektního vedení zdravotnické dokumentace - PhDr. Martin Šamaj, MBA
  • Sestry, nenechte si všechno líbit! Kancelář ombudsmana pro zdraví - MgA. Kateřina Havelková
  • Postoj Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické ke změnám ve vzdělávání sester - PhDr. Karel Štix
  • Historie a současnost NCO NZO. A co budoucnost? - PhDr. Jana Nekudová
  • Aktivity Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v oblasti vzdelávania a kompetencií sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku - Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
  • Co bych měl vědět o odborech, než se rozhodnu přidat - Bc. Jan Šusta.

Ve studentské sekci zaznělo pod vedením předsedkyně komise Mgr. Aleny Machové a členů komise Mgr. Květoslavy Slabákové a Radima Baxy 10 příspěvků a 4 E-posterové prezentace.

V závěru vystoupil zástupce společnosti AMECA Josef Borovka, který představil Internetový portál AMECA.

 

Celá konference byla realizována za podpory Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Nakladatelství Grada, Kanceláře Ombudsmana pro zdraví a AMECA.

 

Zpráva SVVS z konference ke stažení ZDE.

Zpráva JCU z konference ZDE.

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.