Zrušení konference a zasedání pléna - 22.10.2020

Z důvodu současné epidemiologické situace Prezidium SVVS ruší konferenci Sestra v proměnách času IV. , která se měla konat 22.10.2020 na VZŠ Praha.
Prezidium vyhodnocuje epidemiologickou situaci a bude vás v  dostatečném předstihu (minimálně 8 týdnů) informovat o jejím náhradním termínu.
 
Prezium SVVS odvolává Plénum SVVS, které bylo svoláno na 22.10.2020 (viz bod 7 článku 7 Statutu SVVS), a to z důvodu současné epidemiologické situace.
S odkazem na bod 6 článku 7 a bod 4 článku 8  Statutu SVVS Prezidium SVVS svolá mimořádné zasedání Pléna v nejbližším možném termínu, kdy to bude s ohledem na epidemiologickou situaci možné. Termín jednání Pléna bude oznámen členům minimálně 30 dní před jeho konáním.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.