Kongres s mezinárodní účastí „Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XIII.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni pořádala kongres s mezinárodní účastí. Odborníci diskutovali na téma cévních mozkových příhod.

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni pořádala dne 10. května 2023 kongres s mezinárodní účastí „Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XIII.“.  Kongres nesl podtitul „Komplexní péče o pacienta s cévní mozkovou příhodou (CMP)“ a konal ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň, Českou asociací sester Region plzeňský, Spolkem vysokoškolsky vzdělaných sester a Sdružením porodních asistentek Plzeňského kraje. Mezi aktivními přednášejícími byli odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci, Jesseniovy lékarské fakulty v Martině a v Bratislavě, Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a FN Plzeň

V pestrém programu bylo odborníky představeno současné komplexní pojetí péče o pacienta s cévní mozkovou příhodou, zahrnující multidisciplinární týmový přístup i psychosociální podporu ošetřujícímu personálu. Příspěvky prezentující pohled nelékařských zdravotnických profesí – záchranáře, všeobecné sestry, fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda, zdravotně sociálního pracovníka, psychologa,…- zdůraznily nutnost komplexní péče o pacienty s CMP. Sdělen byl i historický exkurs do období zahájení specializované péče o pacienty s tímto onemocněním.

„Kongres umožnil sdílení zkušeností z různých oborů z péče o pacienta s tímto závažným onemocněním a připomněl důležitost vzdělávání sester. Byl příjemným a přínosným setkáním odborníků z různých lokalit a také připomenutím Mezinárodního dne sester, který oslavíme 12. května“, uvedla vedoucí pořádající katedry Jitka Krocová.

 

 

 

 

 

 

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.