SVVS - svvs

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.