Jan Pirk

BIOGRAFIE: 

 • prof., MUDr., DrSc.
 • * 20. 4. 1948 v Praze
 • Po absolvování LF UK v Praze – sekundární lékař v nemocnici v Nymburce
 • Od roku 1974 – klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM
 • 1983 – 84 – USA – New Orleans – oddělení srdeční chirurgie
 • 1990 – 91 – Dánsko – Odense – oddělení srdeční chirurgie
 • 1991 – 2017 – přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM
 • Od roku 1995 – přednosta kardiocentra IKEM
 • Člen řady českých a mezinárodních odborných a vědeckých společností
 • Zájmy – sport, divadlo, rodina

Pokračovat ve čtení

Martin Hemelík

BIOGRAFIE:

 • * 2. 1. 1957 v Praze
 • 1976 – absolvoval studium na gymnáziu
 • 1981 – absolvoval FF UK v Praze – titul PhDr.
 • 1990 – ČVUT v Praze – udělena vědecká hodnost CSc.
 • 1995 – FF UP v Olomouci – udělen titul docent v oboru dějiny filozofie
 • 1983 – 2007 – působil jako odborný asistent a později jako docent na VŠE v Praze
 • 2007 – 2010 – působil jako gymnaziální profesor
 • 2010 – 2014 – působil jako prorektor Vysoké školy polytechnické v Jihlavě
 • 2015 – dosud – působí jako docent na III. LF UK v Praze

Pokračovat ve čtení

Eva Procházková

BIOGRAFIE: 

 • Specialistka v oboru péče o klienty trpící demencí
 • Od roku 2004 studovala Psychobiografický model Erwina Böhma – v současné době disponuje mezinárodní akreditací lektora v oblasti Psychobiografického modelu
 • Zasloužila se o založení Institutu Erwina Böhma v ČR
 • Téma biografie a jejího uplatnění v plánech péče a přímé péči přednáší v NCO NZO v Brně a vzdělávacím centru Červeného kříže ve Vídni
 • Podílí se na vědeckovýzkumných pracích Evropské sítě pro vědu a výzkum psychobiografické péče (ENPP)
 • Je členkou komise pro udělování ceny E. Böhma za inovativní přístup v péči za spolupráce odborného časopisu LAZARUS v Rakousku
 • Svou přednáškovou, pedagogickou a publikační činnost stále obohacuje o poznatky z přímé praxe a spoluprací s profesorem Erwinem Böhmem
 • Je autorkou knihy „Práce s biografií a plány péče“
 • V roce 2016 obdržela ocenění Osobnost roku v sociálních službách a Cenu kvality v sociální péči

Pokračovat ve čtení

Radkin Honzák

BIOGRAFIE:

 • *1939
 • 1962 – promoce na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze
 • Kariéra – sekundární lékař v PL Kosmonosy, od roku 1966 psychiatr – konzultant v Ústavu pro výzkum výživy (po sloučení ústavů - IKEM)
 • V současnosti asistent ÚVL 1.LF UK, ambulantní psychiatr IKEM, sekundární lékař PL Bohnice, ambulantní psychiatr REMEDIS

Pokračovat ve čtení

Vítězslav Vavroušek

BIOGRAFIE:

 • Tituly: MUDr., MBA, MPH
 • 1986 – 2007 - lékař ARO, Nemocnice Šternberk p.o.
 • 1992 – 2008 - ředitel Nemocnice Šternberk p.o.
 • 2008 – 2009 - Univerzita Ústí nad Labem, UP Olomouc
 • 2010 – 2011 - ředitel Nemocnice Sedlčany
 • 2011 – 2012 - Ministerstvo zdravotnictví
 • 2012 – dosud - skupina AGEL, ombudsman, ředitel vědecko-výzkumného institutu, ředitel Jesenické nemocnice,
 • od července 2017 Středomoravská nemocniční a.s. – Nemocnice Šternberk

Pokračovat ve čtení

Martina Šochmanová

BIOGRAFIE: 

 • Od roku 2016 prezidentka České asociace sester
 • Od roku 2009 Náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu IKEM - hlavní sestra
 • Absolventka SZŠ, VŠ, MBA ve zdravotnictví

Pokračovat ve čtení

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.