Mezinárodní den sester

Mezinárodní den sester

Doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. za SVVS nejen o Mezinárodním...

Profesionalita v ošetřovatelství

Profesionalita v ošetřovatelství

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci s mezinárodní účastí "Profesionalita...

Uveďte prosím e-mailovou adresu, zaregistrovanou s vaším uživatelským účtem. Na tuto adresu vám bude zasláno vaše uživatelské jméno.

Důležité

Činnost SVVS je zaměřena zejména na:

  1. legislativní ukotvení kompetencí sester ve vazbě na získanou úroveň vzdělání v ošetřovatelství
  2. transformaci rolí sestry korespondující se zvyšujícími se nároky na kvalitu poskytované zdravotní péče
  3. podporu uživatelů zdravotní péče v jejich aktivní účasti na rozhodování a spolupodílení se na péči
  4. poskytování ošetřovatelské péče založené na kritické revizi stávající ošetřovatelské praxe s využitím výsledků výzkumů.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.