Spolupráce s Vámi

Spolupráce s Vámi

Vážené kolegyně a vážení kolegové,SVVS navázal úzkou spolupráci s Kanceláří...

XVIII. konference Vojenské zdravotnické služby

XVIII. konference Vojenské zdravotnické služby

Dovolujeme si Vás upozornit, že ve dnech 25. - 26....

Důležité

Činnost SVVS je zaměřena zejména na:

  1. legislativní ukotvení kompetencí sester ve vazbě na získanou úroveň vzdělání v ošetřovatelství
  2. transformaci rolí sestry korespondující se zvyšujícími se nároky na kvalitu poskytované zdravotní péče
  3. podporu uživatelů zdravotní péče v jejich aktivní účasti na rozhodování a spolupodílení se na péči
  4. poskytování ošetřovatelské péče založené na kritické revizi stávající ošetřovatelské praxe s využitím výsledků výzkumů.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.