Multidisciplinarita v péči o pacienta

Multidisciplinarita v péči o pacienta

Vážené kolegyně, kolegové, dovolujeme si Vás upozornit, že se dne...

O vzdělávání

O vzdělávání

Vyjádření PhDr. Karla Štixe o současné situaci v odborném zdravotnickém...

Důležité

Činnost SVVS je zaměřena zejména na:

  1. legislativní ukotvení kompetencí sester ve vazbě na získanou úroveň vzdělání v ošetřovatelství
  2. transformaci rolí sestry korespondující se zvyšujícími se nároky na kvalitu poskytované zdravotní péče
  3. podporu uživatelů zdravotní péče v jejich aktivní účasti na rozhodování a spolupodílení se na péči
  4. poskytování ošetřovatelské péče založené na kritické revizi stávající ošetřovatelské praxe s využitím výsledků výzkumů.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.