ETNA Konference 2019

ETNA Konference 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jménem European Transcultural Nursing Association (ETNA)...

Novoměstské ošetřovatelské dny

Novoměstské ošetřovatelské dny

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. ročník konference s názvem...

Důležité

Činnost SVVS je zaměřena zejména na:

  1. legislativní ukotvení kompetencí sester ve vazbě na získanou úroveň vzdělání v ošetřovatelství
  2. transformaci rolí sestry korespondující se zvyšujícími se nároky na kvalitu poskytované zdravotní péče
  3. podporu uživatelů zdravotní péče v jejich aktivní účasti na rozhodování a spolupodílení se na péči
  4. poskytování ošetřovatelské péče založené na kritické revizi stávající ošetřovatelské praxe s využitím výsledků výzkumů.

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester.